Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!

„Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!” pod takim hasłem ruszył IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem upadkom z wysokości, które stanowią najliczniejszą grupę wypadków w pracach rolnych oraz rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej a także indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, a współorganizatorami są instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich oraz inne podmioty, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu poprzedzały spotkania, w których Inspektor pracy Andrzej Kizior oraz Specjalista KRUS Łukasz Pajdo, przeprowadzili prelekcje na temat wykazu prac jakich nie wolno powierzać dzieciom do 16 lat. Opowiedzieli w przystępny sposób o zagrożeniach czyhających na dzieci podczas prac polowych i w gospodarstwach wiejskich oraz zachęcali do uczestnictwa w tym konkursie.

Bezpieczeństwo wśród najmłodszych propaguje Andrzej Dziedzic z Biura Doradczo-Usługowego BHP, który corocznie włącza się w ten projekt. Poprowadził pokaz z udzielania pierwszej pomocy. W ćwiczeniach chciały brać udział niemal wszystkie dzieci. W trakcie pokazu zachęcano dzieci by przekazywały pozyskane praktyki zdobyte podczas konkursu starszym członkom rodzin.

W konkursie udział wzięło 67 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Sucharskiego w Gręboszowie. W dniu 16.04.2014 r. obył się finał i wręczenie nagród wszystkim uczestnikom konkursu.

Nagrody ufundowali:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego O/Dąbrowa Tarnowska,

2. Państwowa Inspekcja Pracy O/Tarnów, OIP Kraków,

3. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,

4. SĘKPOL Jan Kowal spółka jawna, Gręboszów,

5. Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic, Dąbrowa Tarnowska (reprezentujący Sieć ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB).

Zarówno uczniowie jak i Dyrekcja szkoły dały dowody ogromnego zaangażowania w ogłoszonym konkursie, ich efektem były doskonałe prace plastyczne odzwierciedlające wiedzę oraz świadomość zagrożeń.

Występy, prelekcje oraz pogadanki i radość dzieci po wręczeniu nagród i upominków przyniosły wszystkim sporo satysfakcji.

Atest - wydarzenia