Konkurs: "Edukacja dla bezpieczeństwa: NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! w gospodarstwie rolnym i na drodze" - ropoczęty

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! w gospodarstwie rolnym i na drodze” w Czchowie. W dniu 26.04.2014 r. w ZS w Jurkowie młodzież biorąca udział w konkursie została przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

W szkoleniu wzięło udział 11 nauczycieli i osób związanych z organizacją szkolenia (w tym rodzice) oraz 28 uczniów.

 

Harmonogram konkursu:

1. Udział młodzieży gimnazjalnej w akcji "NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!" wspólnie z funkcjonariuszami WRD Brzesko w Czchowie w dniu 9.05.2014 r.

2. Test teoretyczny dla gimnazjalistów w dniu 16.05.2014 r.

3. Test teoretyczny i egzamin praktyczny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w dniu 16.05.2014 r.

4. Egzamin praktyczny dla gimnazjalistów w dniu 23.05.2014 r.

5. Wytypowanie najlepszych prac plastycznych o tematyce "NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM w gospodarstwie rolnym i na drodze" w dniu 26.05.2014 r.

 

Przedsięwzięcie „Edukacja dla bezpieczeństwa – Nie bój się ratować życia innym” podejmuje niezwykle ważny temat doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez młodzież. Konkurs ma celu przygotowanie do czynności ratunkowych, wykraczając poza podstawy programowe przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” i jest przeprowadzany wśród uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w Czchowie od 2009 r. Przygotowaniem ich zajęli się nauczyciele korzystając z pomocy materiałów edukacyjnych oraz praktycznych ćwiczeń przeprowadzonych przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic. Finał konkursu jest przeprowadzany z udziałem pozorantów, świec dymnych, petard i fajerwerków aby zobrazować powagę sytuacji i zaakcentować możliwości udzielania pomocy w trudnych warunkach. Udział (wybór) młodzieży w tym przedsięwzięciu ma na celu zwrócenie uwagi młodemu pokoleniu na potrzebę udzielania pierwszej pomocy, pokonanie bariery strachu i wypracowanie odruchu działania w sytuacjach wypadkowych.

Atest - Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym i na drodze

Organizatorzy konkursu:

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie

Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic w Dąbrowie Tarnowskiej

Współorganizatorzy:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

Patronat honorowy:

Burmistrz Miasta Czchów

Patronat medialny:

Czas Czchowa

Ogłoszenie oficjalnych wyników i wręczenie nagród 12.06.2014 r. w Czchowie podczas konferencji: Wybrane zagrożenia w pracy nauczyciela. Już dziś wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

 

Wstępny program konferencji:

 

CZ. 1 Bezpieczeństwo w szkole


10.00 – Otwarcie konferencji -

10.10  Kontrola stanu bhp w jednostkach oświatowych – Andrzej Dziedzic, Biuro Doradczo-Usługowe BHP Dąbrowa Tarnowska, Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB

10.30 Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole – Bogdan Solawa, Starszy inspektor pracy. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa na budowach. Sekcja Prewencji i Promocji OIP Kraków

10.50 Przybliżenie problemu zagrożenia narkomanii wśród młodzieży – Bogusław Machaj, Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

11.10  Edukacja dla bezpieczeństwa: „Nie bój się ratować życia innym!” – podsumowanie konkursu – Andrzej Dziedzic Biuro Doradczo-Usługowe BHP Dąbrowa Tarnowska, Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB (wręczenie nagród)

12.00 – przerwa na kawę

Cz. 2  Stres w pracy nauczyciela


12.20   Kampania „Stres w pracy” – Karolina Farin, CIOP-PIB

12.40   Zagrożenia psychospołeczne w pracy – dr Anna Łuczak, CIOP-PIB

13.00   Prawne aspekty mobbingu – Ludwik Owsiany, Radca prawny

13.20   Praktyczne sposoby oceny stresu i innych zagrożeń psychospołecznych – dr Anna Łuczak, CIOP-PIB

13.40  Hałas w szkołach jako czynnik stresogenny i kształtowanie właściwości akustycznych pomieszczeń szkolnych – Witold Mikulski, CIOP-PIB

14.20  Zakończenie spotkania


Seminarium organizowane w ramach europejskiej kampanii informacyjnej

„Stres w pracy? Nie, dziękuję!”,

we współpracy z przedstawicielem Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB

 

Organizatorzy konferencji:

Burmistrz Miasta Czchów

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic w Dąbrowie Tarnowskiej