Konferencja „Wybrane zagrożenia w pracy nauczyciela”

Konferencja Wybrane zagrożenia w zawodzie nauczyciela”

Czchów, 12 czerwca 2014 r.

Hotel Łaziska, ul. Kolonia 4

Wszystkich zainteresowanych tematyką zagrożeń psychospołecznych w  zawodzie nauczyciela oraz bezpieczeństwa pracy w szkole, zapraszamy na konferencję pn. „Wybrane zagrożenia w zawodzie nauczyciela”.

Urząd Miejski w Czchowie

Atest

Promotor

CIOP-PIB

 

Cz. 1 Bezpieczeństwo w szkole

10.00 – 10.10

Otwarcie konferencji – przedstawiciel CIOP-PIB

10.10 – 10.30

Kontrola stanu bhp w placówkach oświatowych – Andrzej Dziedzic, Biuro Doradczo-Usługowe BHP Dąbrowa Tarnowska, Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

10.30 – 10.50

Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole – Bogdan Solawa, starszy inspektor pracy, specjalista w zakresie bezpieczeństwa na budowach. Sekcja Prewencji i Promocji OIP Kraków

10.50 – 11.10

Przybliżenie problemu zagrożenia narkomanii wśród młodzieży – Bogumił Machaj, Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

11.10 – 11.40

Edukacja dla bezpieczeństwa: „Nie bój się ratować życia innym!” – podsumowanie konkursu i wręczenie nagród – Andrzej Dziedzic, Biuro Doradczo-Usługowe BHP Dąbrowa Tarnowska, Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB

11.40 – 12.00

Przerwa kawowa

Cz. 2  Stres w pracy nauczyciela

12.00 – 12.10

Inicjatywy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: kampania informacyjna „Stres w pracy? Nie, dziękuję” oraz projekt „NAPO dla nauczycieli – Aneta Granda, CIOP-PIB


12.10 – 12.40

Hałas w szkole. Zagrożenie słuchu i narządu głosu nauczycieli Izabela Jakubowska, CIOP-PIB

Kształtowanie warunków akustycznych w salach lekcyjnych – dr inż. Witold Mikulski, CIOP-PIB


12.40 – 13.30

Zagrożenia psychospołeczne w pracy i profilaktyka – dr Anna Łuczak, CIOP-PIB


13.30 – 14.00

Prawne aspekty mobbingu – Ludwik Owsiany, radca prawny


14.00

Zakończenie konferencji

Konferencja jest organizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej

Stres w pracy? Nie, dziękuję!”.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a zgłoszenia przyjmowane do wyczerpania miejsc.