VI Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji i „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!”

Przedsięwzięcie „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” zostało zakwalifikowane do prezentacji posterowej w trakcie VI Międzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji w dniach 22-23.05.2014 r.

„Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” podejmuje niezwykle ważny temat doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez młodzież. Działanie mające na celu przygotowanie do czynności ratunkowych, wykraczające poza podstawy programowe przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” zostało przeprowadzone wśród uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w Czchowie. Przygotowaniem ich zajęli się nauczyciele korzystając z pomocy materiałów oraz praktycznych ćwiczeń przeprowadzonych przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic. Finał konkursu został przeprowadzony z udziałem pozorantów, świec dymnych, petard i fajerwerków aby zobrazować powagę sytuacji i zaakcentować możliwości udzielania pomocy w trudnych warunkach. Wybór młodzieży do takiego przedsięwzięcia miał na celu zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzebę udzielania pierwszej pomocy, pokonania bariery strachu i wypracowanie odruchu działania w sytuacjach wypadkowych. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że młodzież szkolna zdecydowanie preferuje ćwiczenia praktyczne poza salą lekcyjną, a zajęcia teoretyczne powinny być wzbogacone spotkaniami z przedstawicielami służb ratunkowych, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy.

 

W ramach Kongresu odbyły się I Mistrzostwa Polski w ALS (Advanced Life Suport - oznaczający zaawansowane podtrzymywanie czynności życiowych, w skład którego wchodzą profesjonalne zabiegi resuscytacyjne, podczas których ratownicy w zależności od okoliczności mogą prowadzić defibrylację, intubację, podają leki, dokonują monitorowania czynności serca), w których I miejsce zajął zespół ratowników medycznych w składzie: Mateusz Wszół, Robert Żurawski oraz Paweł Dąbroś.

Udział i wyróżnienie w tak prestiżowej imprezie to zaszczyt dla uczestników i doskonała promocja naszego miasta.