Bezpieczeństwo i higiena pracy czyli popularnie BHP

W dniu 3 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu codziennym. Zajęcia poprowadził zaproszony przez Dyrekcję Szkoły Andrzej Dziedzic, nawiązując do tragicznego wypadku jednego z uczniów. Celem spotkania była edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowanie o różnorodnych aspektach prawnej ochrony ich pracy. Poruszone zostały kwestie związane z zagrożeniami elektroenergetycznymi popularnie nazwanymi przez słuchaczy „porażeniem prądem”, robotach budowlanych, obsłudze maszyn i urządzeń w tym elektronarzędzi i sprzętu gospodarstwa domowego typu AGD.

Prelegent podzielił się również swoim doświadczeniem zawodowym jako biegły sądowy wpisany na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie oraz ekspert ds. bhp certyfikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Ponadto, w związku ze zbliżającymi się wakacjami omówiono sytuacje zabaw w miejscach niosących zagrożenie zdrowia a nawet życia, w tym wycieczek w góry, do lasu, korzystania z kąpielisk.

 

Dziękuję Dyrekcji ZSP w Brniu za umożliwienie wygłoszenia prelekcji dotyczącej bhp.

Życzę WSZYSTKIM zdrowych, bezpiecznych WAKACJI!!!