BEZPŁATNE SZKOLENIA BHP w ramach prewencji wypadkowej ZUS

Biuro Doradczo-Usługowe BHP zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach BHP w ramach prewencji wypadkowej ZUS, które odbędą się w Tarnowie:

Zasady doboru środków ochrony indywidualnej do zagrożeń przed czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi występującymi na stanowiskach pracy wraz z metodami oceny ich stopnia zużycia - termin szkolenia: 7.10.2014 r. - brak wolnych miejsc

Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na substancje chemiczne i ich mieszaniny - termin szkolenia: 21.10.2014 r. - brak wolnych miejsc

organizowane przez: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy.

W dniu 7.10.2014 r. odbyło się szkolenie: Zasady doboru środków ochrony indywidualnej do zagrożeń przed czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi występującymi na stanowiskach pracy wraz z metodami oceny ich stopnia zużycia.

W dniu 21.10.2014 r. odbyło się szkolenie: Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na substancje chemiczne i ich mieszaniny