Portal Usług Elektronicznych ZUS - "Dni Kurdwanowa" w Krakowie

7 września 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie promował i wyjaśniał jak poruszać się w systemie PUE na „Dniach Kurdwanowa” w Krakowie. PUE – Portal Usług Elektronicznych ZUS to zestaw nowoczesnych usług elektronicznych świadczonych przez Internet, dedykowanych wszystkim klientom ZUS: płatnikom składek, ubezpieczonym oraz świadczeniobiorcom. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS można realizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez konieczności wizyty w placówkach Zakładu.

Dzięki PUE można np.: sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mail lub SMS, rezerwować wizyty w jednostce ZUS, uzyskać informacje o stanie konta ubezpieczonego i o ubezpieczeniach, do których go zgłoszono, a także o składkach, które wpłacił za niego pracodawca. W ramach usług portalu istnieje możliwość wyliczenia prognozowanej emerytury z wykorzystaniem kalkulatora emerytalnego. Płatnikom składek portal umożliwia dostęp do informacji o należnościach i dokonanych wpłatach tytułem składek, a także uzyskanie informacji o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń. Świadczeniobiorcy natomiast mają możliwość uzyskania informacji o przyznanych i wypłacanych im świadczeniach (emeryturach, rentach i zasiłkach).

Wielu uczestników pikniku, zwłaszcza ludzie starsi, nieśmiało zaglądali do namiotu i zaraz wycofywali się. Po pewnym czasie jednak wracali, często z dziećmi lub wnukami i prosili o założenie profilu na PUE. W namiocie można było również skorzystać z porad lekarza, który między innymi: mierzył ciśnienie oraz oznaczał poziom cukru. Do promocji PUE zostało zaproszone Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic - członek sieci ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB. Rolą Biura było promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród odwiedzających stoisko ZUS. Podczas gdy rodzice rejestrowali konta na PUE, ich pociechy mogły skorzystać z krótkiej nauki pierwszej pomocy. Do dyspozycji ćwiczących były fantomy: dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki RKO oraz do zadławień. Mimo, że temperatura sięgała „zenitu” nie brakowało chętnych do ćwiczeń. Młodzież wykazała się doskonałą znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy, za co została nagrodzona płytami DVD NAPO, odblaskami na rękę i maskotkami, natomiast starsi otrzymali ulotki: o pierwszej pomocy, bezpieczeństwie pacy i kampanii informacyjnej „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” oraz ustniki do zastępczej wentylacji. W ocenie organizatorów efekt edukacyjny został osiągnięty. Podczas paru godzin trwania pikniku ponad 100 osób skorzystało z różnych porad ekspertów w namiocie ZUS-owskim.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuję, że w ramach realizacji projektu dla klientów ZUS uruchomił portal informacyjny – pue.zus.pl. Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to zestaw nowoczesnych usług elektronicznych świadczonych przez Internet, dedykowanych wszystkim klientom ZUS: płatnikom składek, ubezpieczonym oraz świadczeniobiorcom. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez konieczności wizyty w placówkach Zakładu.
Dzięki uruchomionemu portalowi, www.pue.zus.pl, będzie można np.: sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mail lub SMS, rezerwować wizyty w jednostce ZUS, uzyskać informacje o stanie konta ubezpieczonego i o ubezpieczeniach, do których go zgłoszono, a także o składkach, które wpłacił za niego pracodawca.
W ramach usług portalu istnieje możliwość wyliczenia prognozowanej emerytury z wykorzystaniem kalkulatora emerytalnego. Płatnikom składek portal umożliwia dostęp do informacji o należnościach i dokonanych wpłatach tytułem składek, a także uzyskanie informacji o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń. Świadczeniobiorcy natomiast mają możliwość uzyskania informacji o przyznanych i wypłacanych im świadczeniach (emeryturach, rentach i zasiłkach).