Test wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie - Tarnów 16.10.2014 r.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Organizatorem Konkursu jest Oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie O/Tarnów. Po wygłoszeniu prelekcji przez Roberta Rybaka z KRUS O/Tarnów oraz Andrzeja Kiziora z OIP O/Tarnów, młodzież, która wyraziła chęć udziału w konkursie przystąpiła do rozwiązania testu o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie.

Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic, na zaproszenie PIP O/Tarnów oraz KRUS  O/Tarnów włączyło się w ten projekt. Andrzej Dziedzic ratownik KPP z Biura D-U BHP w ramach działalności sieci ekspertów ds. BHP certyfikowanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym przeprowadził praktyczne zajęcia z resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz zadławień.

 

Po pokazie zostały wręczone nagrody dla najlepszych uczniów, którzy rozwiązali test.

W konkursie i zajęciach wzięło udział ponad 100 osób.

Nagrody ufundowali:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego O/Tarnów,

2. Państwowa Inspekcja Pracy O/Tarnów,

3. Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic, Dąbrowa Tarnowska.