Studia podyplomowe PRAWA DOWODOWEGO na Uniwersytecie Jagiellońskim

Coraz większa specjalizacja na rynku usług bhp oraz rosnące wymagania osób korzystających z tych usług wymuszają ciągłe zdobywanie nowych umiejętności oraz pogłębianie wiedzy. Przed podjęciem pierwszych bądź kolejnych studiów podyplomowych warto więc zadać sobie pytanie o sens i cel studiowania. Motywacją do podjęcia studiów powinna być rzeczywista chęć poprawy jakości realizowanych zadań zawodowych. To stwierdzenie być może brzmi idealistycznie, ale mając je na względzie można uniknąć wielu rozczarowań.

Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie otworzył kolejna edycję studiów podyplomowych: Prawo dowodowe.

Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa dowodowego (dowody – zagadnienia ogólne; pozyskiwanie dowodów – wersje kryminalistyczne i ich budowa, czynności operacyjno – rozpoznawcze, metodyka oględzin, przeszukania i eksperymentu; przeprowadzanie dowodów – metodyka okazania i konfrontacji, taktyka przesłuchania podejrzanego i świadka, przesłuchanie poznawcze, taktyka przesłuchania osób o szczególnych właściwościach, badania psychiatryczne i psychologiczne; dokumentowanie czynności procesowych; ekspertyza sądowa – ekspertyza genetyczna, wypadku drogowego, broni, toksykologiczna, wariograficzna, pisma i dokumentów, nagrań i mowy, daktyloskopijna, osmologiczna, mechanoskopijna, antropologiczna, biomechaniczna, medyczna; ocena dowodów – interpretacja wyników ekspertyzy, jakość czynności kryminalistycznych, pomyłki sądowe).

Wydarzenia UJ