Potwierdzenie kompetencji zawodowych - certyfikat dla Andrzeja Dziedzica

Podczas ostatniego spotkania roboczego członków Sieci Ekspertów ds. BHP poruszane były tematy związane z zasadami doboru sprzętu ochrony układu oddechowego. To kolejne seminarium szkoleniowe zorganizowane przez CIOP-PIB tym razem w jego oddziale zamiejscowym tj. Zakładzie Ochron Osobistych w Łodzi. W trakcie jego trwania 15.12.2014 r. odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających kompetencje ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na 2015 rok.

 

Certyfikaty otrzymało 46 ekspertów w tym Andrzej Dziedzic.

Podstawowym celem działalności Sieci Ekspertów jest obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja najnowszych rozwiązań i wiedzy, służących poprawie warunków pracy. Cel ten jest realizowany poprzez bezpośrednią współpracę członków Sieci z przedsiębiorcami i wspieranie ich we wszelkich działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracowników, często już na etapie powstawania firmy.