Spotkanie sprawozdawcze Oddziału Tarnów w ramach OSPSBHP

W dniu 9.01.2015 r. odbyło się spotkanie „opłatkowe” Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Tarnowie. W trakcie spotkania Prezes Oddziału Stanisław Ciołek przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2014 r., które zostało przyjęte przez obecnych członków. Po zatwierdzeniu sprawozdania zostali przedstawieni nowi członkowie, którzy podzielili się swoim doświadczeniem w bhp. W trakcie spotkania członkowie, którzy nie posiadali jeszcze honorowej odznaki przynależności do Stowarzyszenia otrzymali je z rąk Prezesa oraz Skarbnika Stanisława Kwaśnego.