Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!

Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!” pod takim hasłem ruszył V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich oraz rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, a także indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, a współorganizatorami są instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich oraz inne podmioty, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.

11 i 17 marca 2015 r. Andrzej Kizior inspektor Państwowej Inspekcji Pracy OIP w Krakowie Oddział w Tarnowie  wraz ze specjalistą Elżbietą Siedlik z KRUS O/Tarnów oraz Łukaszem Pajdo KRUS O/Dąbrowa Tarnowska, przeprowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym omawiając krótki film animowany pt. „Rodzina Porażków” poświęcony zagrożeniom czyhającym na dzieci podczas prac polowych i w gospodarstwach wiejskich. Zachęcali również do wzięcia udziału w tym konkursie rozdając ulotki, broszury oraz książeczki (kolorowanki) przybliżające dzieciom zagrożenia z jakimi mogą się spotkać.

Andrzej Dziedzic ratownik KPP z Biura Doradczo-Usługowego BHP w Dąbrowie Tarnowskiej (reprezentujący Sieć ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB) poprowadził pokaz z udzielania pierwszej pomocy. W ćwiczeniach chciały brać udział niemal wszystkie dzieci. Każdy, kto wziął udział w praktycznych ćwiczeniach otrzymał film na DVD "NAPO", a na ręce dyrektorów szkół Andrzej Dziedzic przekazał kamizelki odblaskowe. W trakcie pokazu zachęcano dzieci by przekazywały zdobyte podczas konkursu praktyki starszym członkom rodzin.

W pokazie udział wzięło 155 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach oraz 44 uczniów ze szkoły Podstawowej w Dąbrówkach Breńskich.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach

Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich

Szkoła Podstawowa Dąbrówki Breńskie

Atest