Targi BHP w Katowicach 2015

W dniach 10-12.03.2015 r. w Katowicach odbyła się 17. edycja Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP. W tegorocznej wystawie swój udział zgłosiło ponad ponad 80 firm z Chin, Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Polski.

Równolegle z targami odbywały się konferencje i wykłady tematyczne, prowadzone przez specjalistów z PIP, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy z Radomia oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego z Warszawy.

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Ochrona indywidualna pracowników (odzież i obuwie ochronne, sprzęt dla branży przemysłowej)

 • Ochrona zbiorowa pracowników

 • Monitoring środowiska pracy, aparatura kontrolno - pomiarowa

 • Kontrola czasu pracy

 • Sprzęt i środki utrzymania czystości

 • Oznakowanie i instrukcje BHP I PPOŻ.

 • Sprzęt i urządzenia pożarnicze i przeciwpożarowe, wyposażenie straży pożarniczych

 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne

 • Systemy alarmowe, systemy do wczesnego wykrywania gazu i dymu

 • Sprzęt i urządzenia ratownictwa, środki transportu, łączności i sygnalizacji

 • Zabezpieczenia urządzeń poddozorowych

 • Szkolenia, materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne, wydawnictwa branżowe

 • Organizacje, instytucje, urzędy

 • Banki, ubezpieczenia, usługi doradcze

 • Wykonawstwo - instalacja, dokumentacja, obsługa urządzeń