8. OGÓLNOKRAJOWA KONFERENCJA MIESIĘCZNIKA ATEST

Miesięcznik ATEST – OCHRONA PRACY zaprosił Biuro D-U BHP do przeprowadzenia instruktaży z pierwszej pomocy na 8. ogólnopolskiej konferencji miesięcznika Atest nt. „Ocena ryzyka zawodowego – obowiązki służby BHP i rozwiązania stosowane w praktyce". Podczas konferencji będziecie Państwo mogli wziąć udział w instruktażu udzielania pierwszej pomocy. Każdy z uczestników instruktażu przeprowadzi na fantomie szybkie badanie urazowe wg. ITLS, które pozwoli na rozpoznanie zaburzeń podstawowych funkcji życiowych oraz wykrycie urazów zagrażających zdrowiu i życiu poszkodowanego. Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności praktycznych jak również przygotowanie wybranej grupy osób do bezpiecznego, prawidłowego i zgodnego ze współczesnymi standardami udzielania pierwszej pomocy zarówno w sytuacjach codziennych, jak i wyjątkowych. Uczestnicy szkolenia ćwiczą na: manekinach do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej; manekinie do wykonywania rękoczynu Heimlicha; manekinie urazowym i ewakuacyjnym z ograniczonych przestrzeni i niebezpiecznych miejsc.

Więcej informacji:

Atest

Konferencja ATESTU – szkolenie z pierwszej pomocy

A co Państwa czeka i na czym będzie ćwiczyć - zobaczcieZdziwienie