Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Sejm RP w 2003 r. ustanowił uchwałą dzień 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Od 1991 r. dzień ten obchodzony jest w kraju także pod nazwą „Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych”.

Data 28 kwietnia jest bardzo ważna, w szczególności dla osób pracujących. W tym Dniu corocznie w wielu krajach organizowane są uroczystości związane ze Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Pod tą nazwą Dzień ten świętowany jest przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP, ang. ILO) i związane z nią instytucje, natomiast przez organizacje związków zawodowych na całym świecie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Używana jest także nazwa Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach czy Międzynarodowy Dzień Żałoby.

Zdrowie i życia człowieka jest najwyższą wartością zawsze, także z punktu widzenia kultury bezpieczeństwa, która wysoki poziom może wspierać utrzymaniem balansu pomiędzy koniecznym niekiedy ryzykiem w pracy, a zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami prowadzącymi do wypadków i chorób zawodowych. Kultura bezpieczeństwa może być kształtowana w aspekcie całego społeczeństwa, określonej grupy ludzi (np. organizacji czy przedsiębiorstwa), a także każdego pracownika. W przedsiębiorstwach określa ona wartości i postawy w aspekcie bezpieczeństwa wspólne dla  członków danej grupy, jest także pochodną kultury całego społeczeństwa, grupy pracowników, poszczególnych osób, a także zwyczajów i zachowań przyjętych w danym przedsiębiorstwie. Jej  poziom w danej instytucji czy przedsiębiorstwie ma bezpośredni wpływ na postawy pracowników wobec bhp. Wysoka kultura bezpieczeństwa wynika m.in. z poczucia osobistej odpowiedzialności każdego pracownika za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w codziennej pracy.