Konkurs „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! w administracji” - rozpoczęty

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! w administracji” w Czchowie. W dniu 28.04.2015 r. w ZS w Tworkowej młodzież biorąca udział w konkursie została przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W szkoleniu wzięło udział 9 nauczycieli i osób związanych z organizacją szkolenia (w tym rodzice) oraz 45 uczniów.

 

Harmonogram konkursu:

1. Udział młodzieży gimnazjalnej w akcji "NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!" wspólnie z funkcjonariuszami WRD Brzesko w Czchowie w dniu 8.05.2015 r.

2. Test teoretyczny dla gimnazjalistów w dniu 2.06.2015 r.

3. Test teoretyczny i egzamin praktyczny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w dniu 2.06.2015 r.

4. Egzamin praktyczny dla gimnazjalistów w dniu 16.06.2015 r.

5. Wytypowanie najlepszych prac plastycznych o tematyce "NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM w administracji" w dniu 31.05.2015 r.

Przedsięwzięcie „Edukacja dla bezpieczeństwa – Nie bój się ratować życia innym” podejmuje niezwykle ważny temat doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez młodzież. Konkurs ma celu przygotowanie do czynności ratunkowych, wykraczając poza podstawy programowe przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” i jest przeprowadzany wśród uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w Czchowie od 2009 r. Przygotowaniem ich zajęli się nauczyciele korzystając z pomocy materiałów edukacyjnych oraz praktycznych ćwiczeń przeprowadzonych przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic. Finał konkursu jest przeprowadzany z udziałem pozorantów, świec dymnych, petard i fajerwerków aby zobrazować powagę sytuacji i zaakcentować możliwości udzielania pomocy w trudnych warunkach. Udział (wybór) młodzieży w tym przedsięwzięciu ma na celu zwrócenie uwagi młodemu pokoleniu na potrzebę udzielania pierwszej pomocy, pokonanie bariery strachu i wypracowanie odruchu działania w sytuacjach wypadkowych.

Organizatorzy konkursu:

Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic w Dąbrowie Tarnowskiej

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie

Urząd Miejski w Czchowie

Współorganizatorzy:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Patronat honorowy:

Burmistrz Miasta Czchów

Patronat medialny:

Czas Czchowa

Ogłoszenie oficjalnych wyników i wręczenie nagród 23.06.2015 r. w Czchowie