Ćwiczenia ewakuacyjne w ZOZ Dąbrowa Tarnowska

W większości pożarów, które powstają w obiektach ochrony zdrowia, zachodzi konieczność nagłej ewakuacji chorych. Wynika to z bezpośredniego zagrożenia pożarem lub na skutek rozprzestrzeniania się dymów i gazów wydzielanych w czasie palenia. Zakres ewakuacji bywa jednak różny w zależności od sytuacji lokalnej i rodzaju pożaru. Czasem sprowadza się to do wyniesienia lub wyprowadzenia kilku pacjentów innym zaś razem trzeba ewakuować cały stan osobowy budynku oraz kosztowny sprzęt medyczny i urządzenia.

Doświadczenia z wielu pożarów wykazały, że główny ciężar ewakuacji w wypadku pożaru zakładów pracy spoczywa na personelu. Dlatego też powinien on posiadać znajomość zasad ewakuacji (dotyczy to zarówno personelu medycznego wyższego i średniego, jak i pozostałych pracowników), która polega na:

1/ przygotowaniu pacjentów do ewakuacji, informując ich krótko o zaistniałej sytuacji, kierunku oraz sposobie opuszczania pomieszczeń,

2/ zachowaniu spokoju przez personel medyczny w celu uniknięcia tworzenia się paniki wśród chorych (pacjentów),

3/ wyprowadzeniu pacjentów, pojedynczo lub w grupach i udaniu się z nimi do wyznaczonych miejsc ewakuacji,

4/ wynoszeniu osób niezdolnych do samodzielnego chodzenia, stosując nosze, koce,

5/ ratowaniu chorych przy użyciu drabin mechanicznych albo przystawnych, po których zagrożone osoby będą wynoszone przez funkcjonariuszy pożarnictwa,

6/ zapewnieniu ewakuowanym pacjentom opieki i pomocy lekarskiej,

7/ ewakuacji sprzętu medycznego i urządzeń o zasadniczym  znaczeniu dla szpitala dopiero po zorganizowaniu ewakuacji pacjentów.

W dniu 7.05.2015 r. przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne z Pawilonu Gruźliczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. W ćwiczeniach udział brały jednostki PSP KP w Dąbrowie Tarnowskiej, Pogotowie Ratunkowe, personel Oddziału Gruźliczego i Izby Przyjęć oraz pracownicy techniczni ZOZ Dąbrowa Tarnowska. Organizatorem a zarazem koordynatorem ćwiczeń ewakuacyjnych był Andrzej Dziedzic.

 

e-kurier dąbrowski