Ćwiczenia ewakuacyjne w budynku użyteczności publicznej

W jednym z budynków użyteczności publicznej został zauważony dym. Klatkę schodową spowił gęsty dym. Ogłoszony alarm wezwał pracowników oraz interesantów do natychmiastowego opuszczenia budynku. Scenariusz ćwiczeń ewakuacyjno-ratowniczych opracowano tak, aby walor edukacyjny dotyczył nie tylko ratowników, ale również pracowników.

 

Pracownicy mogli skorzystać i uczestniczyć w praktycznym gaszeniu pożaru na specjalnym symulatorze wykorzystując do tego gaśnice wodne. Mogli też sprawdzić swoje nabyte umiejętności praktyczne w trakcie szkolenia z pierwszej pomocy i wykazać się zabezpieczeniem poszkodowanych, którzy podczas pożaru doznali urazów, poparzeń i omdleń.


Organizatorem, koordynatorem, obserwatorem a zarazem osobą zabezpieczającą  ćwiczenia medycznie był Andrzej Dziedzic.