Rozdanie nagród finalistom konkursu Edukacja dla bezpieczeństwa - NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! w Czchowie

23.06.2015 r. zostały wręczone nagrody finalistom konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!" w administracji. W imieniu Burmistrza finalistów powitał - Zastępca Tadeusz Płachta i nie ukrywał zadowolenia z sukcesów młodzieży. Mamy do czynienia z zalążkiem młodej kadry OSP i mam nadzieje, że przełoży się to na dalsze Wasze sukcesy. Wyrazy uznania złożył również na ręce nauczycieli, którzy przygotowali młodzież do konkursu oraz Andrzejowi Dziedzicowi, który podjął się społecznego edukowania młodzieży w zakresie pierwszej pomocy.

Z kolei Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej w ramach działalności sieci ekspertów ds. BHP certyfikowanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie do zgromadzonej młodzieży, kadry dydaktycznej oraz rodziców powiedział, że konkurs ma na celu przygotowanie młodzieży do czynności ratunkowych wykraczając poza podstawy programowe przedmiotu, co jest zgodne z ich oczekiwaniami tj. ćwiczenia praktyczne z udziałem pozorantów, symulacje wypadków drogowych i innych zdarzeń. Zmagania uczestników w trakcie konkursu miały również na celu przełamanie bariery strachu oraz opanowanie stresu w sytuacjach nietypowych. Na zakończenie, za trudne zadania i nietypowe sytuacje Wszystkich przerosił ale stwierdził, że tego uczestnicy oczekiwali i oczekują w dalszych edycjach tego konkursu.

W kategorii I tj. klas „0” – III (prace plastyczne) nagrody otrzymali:

I MIEJSCE – Gabriela Kołodziej –  ZS Tworkowa

II MIEJSCE – natalia Piech – ZS Złota

III MIEJSCE – Szymon Ryba – ZS Tworkowa

IV MIEJSCE – Mgdalena Jeleń – ZS Tymowa

WYRÓŻNIENIE

- Gabryjela Cebula - PP Czchów

- Aleksandra Horzymek – PP Czchów

- Julia Dziedzic - PP Czchów

W kategorii II tj. klas IV – VI nagrody otrzymali:

I miejsce – Natalia Nowak - PSP Czchów

II miejsce – Magdalena Lis - PSP Czchów

III miejsce – Maria Pawlik - ZSiP Domosławice

W kategorii III tj. klas gimnazjalnych nagrody otrzymały trzy najlepsze drużyny w składzie:

I miejsce Zespół Szkół w Tworkowej: Dominika Leszczyńska, Sylwia Pach, Bernadeta Merchut

OPIEKUN: Beata Kania - Skowrońska

II miejsce Zespół Szkół i Przedszkola w Złotej: Julia Bojdo, Norbert Bojdo, Kacper Szpak

OPIEKUN: Wojciech Goryca

III miejsce Zespół Szkół w Tymowej: Maria Sowa, Patryk Malaga, Damian Salamon

Sponsorami nagród dla uczestników konkursu oraz nauczycieli byli:

Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic
z Dąbrowy Tarnowskiej

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie

Urząd Miejski w Czchowie

Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży i z pewnością będzie kontynuowany. Młodzież wyraziła pogląd, że teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką i właśnie nietypowe zdarzenia /symulacje ratownicze/ powodują, że oswajają się z czymś, z czym mogą zmierzyć się w przyszłości.

MOKSiR Czchów

Atest