Recertyfikacja - Ratownik KPP

 

Ratownik to osoba uprawniona do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i spełniająca wymagania z art. 13 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. Tytuł ratownika uzyskuje się po ukończeniu 66-godzinnego kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Daje on najwyższe uprawnienia dla osób nie mających wykształcenia medycznego.

 

 

 

Ratownik KPP - Atest 1/2013

 

Kołnierz zapewnia usztywnienie kręgosłupa szyjnego w przypadku podejrzenia urazu.

Rolowanie lub unoszenie w zespole poszkodowanego w celu ułożenia na desce zawsze na komendę „głowy”. W trakcie rolowania można zbadać plecy i resztę tylnej części ciała. Osobę z uszkodzoną miednicą nie wolno rolować tylko podnosimy zespołowo lub podbieramy podbierakiem.

Rurkę ustno - gardłową stosuje się podczas zabiegów sztucznej wentylacji płuc. Zadaniem rurki ustno - gardłowej jest zapewnienie drożności górnych dróg oddechowych, a użycie jej zapewnia ratownikowi komfort prowadzenia zabiegów i podnosi skuteczność prowadzonej akcji.

Zabezpieczenie drożności górnych dróg oddechowych oraz prawidłowa wentylacja poszkodowanego to podstawowe umiejętności, którymi powinna wykazywać się osoba z tytułem ratownika uzyskanym na kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Po prawidłowym zabezpieczeniu poszkodowanego pasami i systemem stabilizacji głowy można przystąpić do transportu

Ćwiczenia w terenie:

Poszkodowany urazowy: badanie, zaopatrzenie, ewakuacja

Ewakuacja poszkodowanego w trudnych warunkach górskich (aby ewakuować najpierw trzeba się nauczyć)

I znowu poszkodowany urazowy

Wypadek w kamieniołomie - upadek z wysokości. Akcja ratunkowa (sprawdzian nabytych umiejętności).

Woda to żywioł. Wydaje nam się, że umiemy pływać - NIC mylnego. Ratownictwo wodne: tratwa ratunkowa, rzutka, deska.

Po takim dniu pełnym emocji posiłek smakował wyjątkowo. Jeszcze wykład o wstrząsie (Tomek jesteś niesamowity w tych przykładach i interpretacjach), niemowlę, rękoczyn Heimlicha i jesteśmy przygotowani do egzaminu.

Szybkie przypomnienie materiału przed egzaminem. Jeszcze coś o zaopatrywaniu ran opatrunkami uciskowymi, psychologia ratunkowa w wykonaniu niesamowitego instruktora Tomka i jesteśmy gotowi do...

Egzamin. Panie Doktorze, do końca życia nie zapomnę astmatykaUśmiech

Andrzej Dziedzic ratownik KPP na kolejne 3 lata - recertyfikacja zakończona pozytywnie

Składam podziękowanie instruktorom Małgosi, Michałowi oraz Tomkowi z CR
za profesjonalne przygotowanie grupy do egzaminu państwowego.