Portal Usług Elektronicznych - Kurdwanów 2015

6 września 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie promował i wyjaśniał jak poruszać się w systemie PUE na „Dniach Kurdwanowa” w Krakowie. PUE – Portal Usług Elektronicznych ZUS to zestaw nowoczesnych usług elektronicznych świadczonych przez Internet, dedykowanych wszystkim klientom ZUS: płatnikom składek, ubezpieczonym oraz świadczeniobiorcom. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS można realizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez konieczności wizyty w placówkach Zakładu.

Dzięki PUE można np.: sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mail lub SMS, rezerwować wizyty w jednostce ZUS, uzyskać informacje o stanie konta ubezpieczonego i o ubezpieczeniach, do których go zgłoszono, a także o składkach, które wpłacił za niego pracodawca. W ramach usług portalu istnieje możliwość wyliczenia prognozowanej emerytury z wykorzystaniem kalkulatora emerytalnego. Płatnikom składek portal umożliwia dostęp do informacji o należnościach i dokonanych wpłatach tytułem składek, a także uzyskanie informacji o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń. Świadczeniobiorcy natomiast mają możliwość uzyskania informacji o przyznanych i wypłacanych im świadczeniach (emeryturach, rentach i zasiłkach).

Do promocji PUE zostało zaproszone Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic - członek sieci ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB. Rolą Biura było promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród odwiedzających stoisko ZUS. Podczas gdy rodzice rejestrowali konta na PUE, ich pociechy mogły skorzystać z krótkiej nauki pierwszej pomocy. Do dyspozycji ćwiczących były fantomy: dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki RKO. Podczas paru godzin trwania pikniku ponad 50 osób skorzystało z różnych porad ekspertów w namiocie ZUS-owskim.

Uczestnicy pokazów otrzymali materiały CIOP-PIB promujące bezpieczną pracę, oraz przygotowane przez Biuro D-U BHP ulotki dotyczące zasad pierwszej pomocy oraz skutków stosowania wszelkich używek, odblaski na rękę, linijki z nadrukiem pierwszej pomocy i inne (w tym DVD dla najmłodszych pasażerów) oraz poradnik „Podstawowe zasady bezpiecznej służby funkcjonariusza Policji” autorstwa Andrzeja Dziedzica.