"TWOJE ZACHOWANIA - TWOJE BEZPIECZEŃSTWO" - Dni Bezpieczeństwa w Grupie AZOTY S.A. w Tarnowie

W dniach 17-18.09.2015 r. GRUPA AZOTY S.A. w Tarnowie po raz drugi zorganizowała Dni Bezpieczeństwa, które podzielono na dwie części: plenerową oraz konferencyjną.

Hasłem Dni Bezpieczeństwa było: „TWOJE ZACHOWANIE - TWOJE BEZPIECZEŃSTWO" a tematem przewodnim konferencji – "BEHAWIORALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA".

Konferencję rozpoczął członek zarządu GRUPY Azoty S.A. w Tarnowie Artur Kopeć, który przywitał zaproszonych gości oraz kadrę kierowniczą Grupy Azoty S.A. w Tarnowie.

Benedykt Zygadło, kierownik oddziału OIP w Tarnowie swoją prezentację poświęcił kształtowaniu bezpieczeństwa warunków pracy. Co to jest? To ustalone w organizacji wzory myślenia i postępowania pracowników kształtowane przez postawy i zachowania kierownictwa. Behawioralne zarządzanie bezpieczeństwem to wywołanie zmiany w postawach oraz zachowaniach pracowników i modelowanie zachowań. Obserwacja zachowań polega na: decydowaniu, działaniu, zatrzymaniu i rejestracji niepożądanego zachowania. Powinniśmy dążyć do łączenia bezpieczeństwa pracy z bezpieczeństwem rodziny: - pracuj i wróć cało do domu.

Agnieszka Szczygielska z CIOP-PIB w prezentacji „Programy modyfikacji niebezpiecznych zachowań pracowników” nawiązała do poprzedniej prezentacji. Nie powinniśmy krytykować pracowników lecz zwracać im uwagę na błędne zachowania czy zagrożenia. Efektywne konsekwencje to natychmiastowe pewne, ważne, szczere działania. Język komunikacji powinien być dostosowany do odbiorcy. Większą tendencję do bezpiecznych zachowań wykazują pracownicy, którzy pozytywnie oceniają organizację pracy w swoim miejscu pracy.

Andrzej Dziedzic w prezentacji „Tolerowanie (przyzwolenie) negatywnych zachowań - skutkiem wypadków przy pracy, na podstawie doświadczeń biegłego sądowego z zakresu bhp” skupił się na wytłumaczeniu pojęcia tolerancji i jak ono wpływa na zdarzenia wypadkowe. Na przykładzie prowadzonych przez siebie postępowań jako biegłego sądowego z zakresu bhp przedstawił w kilku przykładach, jak brak reakcji ze strony kierownictwa wpłynął na wypadek przy pracy. Preferowane w zakładach pracy wartości kulturowe w obszarze bhp cechuje brak widocznych przejawów stosowania środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, a szerzej tolerowanie niezgodności w obszarze bhp, co należy uznać za szczególnie naganne. Po prelekcji Andrzej Dziedzic przybliżył uczestnikom konferencji program dofinansowania przedsiębiorstw w ramach poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy przez ZUS.

Alan Fender z Iturrri: „My, istoty ludzkie potrafimy się bronić przez zagrożeniem”. Cztery sposoby na zagrożenie: minimalizowanie, eliminowanie, wdrażanie, kontrolowanie. Bezpieczne zachowania to rozpoznanie zagrożeń z osobna: sytuacji, czasu, zachowania.

W podsumowaniu Artur Kopeć stwierdził, że nawet najlepsza instrukcja czy procedura nie zastąpi rozmowy z pracownikiem. Stop wypadkom oraz unikanie ryzyka – to motto zakładu. Dni bezpieczeństwa to krok do poprawy bezpieczeństwa i uświadamiania pracownikom, że warto pracować bezpiecznie.

Na koniec konferencji wręczono nagrody kierownikom za aktywne reagowanie na zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

Podczas trwania Dnia Bezpieczeństwa można było zapoznać się z ofertą wystawców: Itturii, MAPA, Honeywell, 3M, TOP-SERW.

Prowadzącym konferencję był Andrzej Grobecki Kierownik Działu Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony Pracy Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska GRUPY AZOTY S.A. Tarnów.

A może jeszcze coś o programie dofinansowania przedsiębiorstw przez ZUS?

GRUPA AZOTY S.A.