Prawo dowodowe - Uniwersytet Jagielloński - studia podyplomowe zakończone

Coraz większa specjalizacja na rynku usług bhp oraz rosnące wymagania osób korzystających z tych usług wymuszają ciągłe zdobywanie nowych umiejętności oraz pogłębianie wiedzy. Przed podjęciem pierwszych bądź kolejnych studiów podyplomowych warto więc zadać sobie pytanie o sens i cel studiowania. Motywacją do podjęcia studiów powinna być rzeczywista chęć poprawy jakości realizowanych zadań zawodowych. To stwierdzenie być może brzmi idealistycznie, ale mając je na względzie można uniknąć wielu rozczarowań.

Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie prowadzi studia podyplomowe: Prawo dowodowe. Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa dowodowego (dowody – zagadnienia ogólne; pozyskiwanie dowodów – wersje kryminalistyczne i ich budowa, czynności operacyjno – rozpoznawcze, metodyka oględzin, przeszukania i eksperymentu; przeprowadzanie dowodów – metodyka okazania i konfrontacji, taktyka przesłuchania podejrzanego i świadka, przesłuchanie poznawcze, taktyka przesłuchania osób o szczególnych właściwościach, badania psychiatryczne i psychologiczne; dokumentowanie czynności procesowych; ekspertyza sądowa – ekspertyza genetyczna, wypadku drogowego, broni, toksykologiczna, wariograficzna, pisma i dokumentów, nagrań i mowy, daktyloskopijna, osmologiczna, mechanoskopijna, antropologiczna, biomechaniczna, medyczna; ocena dowodów – interpretacja wyników ekspertyzy, jakość czynności kryminalistycznych, pomyłki sądowe).

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015


Zajęcia w Instytucie Ekspertyz Sądowych oraz Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ

Muzeum Instytutu Ekspertyz Sądowych


Zwiedzanie muzeum UJ w Collegium Maius


Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych: 19.09.2015 r.

W dniu 19.09.2015 r. Andrzej Dziedzic odebrał świadectwo ukończenia studiów podyplomowych:

PRAWO DOWODOWE.