Po 8. OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI MIESIĘCZNIKA ATEST

Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie jest rzeczą priorytetową, dlatego ograniczenie oraz minimalizacja skutków nieszczęśliwych zdarzeń wymaga specyficznego podejścia organizacyjnego i systemowego. Udzielanie przez pracowników pierwszej pomocy w sytuacji wypadku powinno być działaniem zorganizowanego systemu pierwszej pomocy. Czas przybycia służb ratunkowych nie zawsze jest taki sam. Zależy to od odległości między jednostką pogotowia ratunkowego a miejscem wypadku, natężeniem ruchu drogowego oraz dostępem do miejsca wypadku. Pomoc musi być udzielana natychmiast, stąd w każdym zakładzie powinien działać zorganizowany system ratowniczy. System ratowniczy został stworzony po to, aby udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w jak najkrótszym czasie.

Atest - podsumowanie

Podczas 8. OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI MIESIĘCZNIKA ATEST była poruszana tematyka oceny ryzyka zawodowego, obowiązków służby BHP i rozwiązań stosowanych w praktyce

Wygłoszone prezentacje:

- Przegląd metod oceny ryzyka, wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniej metody - Paweł Szczepański

- Dlaczego przy ocenie ryzyka zawodowego czynniki psychospołeczne są traktowane jak "piąte koło u wozu" - Bogdan Solawa

- Autorska metoda oceny ryzyka zawodowego w laboratoriach uczelnianych - Małgorzata Majka

- Problemy z uwzględnieniem zagrożeń biologicznych w ocenie ryzyka zawodowego na konkretnych przykładach - Sebastian Topolski

- Nowe narzędzie oceny ergonomicznej zastosowane w praktyce - aspekty ergonomiczne w ocenie ryzyka zawodowego - Anna Jachym

- Ocena ryzyka zawodowego oraz obliczanie kosztów wypadków przy pracy w branży energetycznej - Andrzej Terpiłowski

- Jak (nie) tłumaczyć, czyli lekcja angielskiego dla behapowców* - Małgorzata Majka

- Błahe przyczyny - poważne skutki, czyli o lekceważeniu zagrożeń wypadkowych - Andrzej Nowak

- Eksploatacja wózków widłowych - typowe zagrożenia i sposoby ich eliminacji, statystyka wypadkowa - Jan Szuro

- Poprawna analiza ryzyka jako klucz do zapewnienia bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn - Dariusz Kowalski

- Służba bhp w przedsiębiorstwie - aspekty funkcjonowania, problemy, propozycje zmian - Elżbieta Bożejewicz

- Nowe technologie wpływające na komfort pracy w obuwiu bezpiecznym - Dariusz Kołtun

- Technologia w służbie wzroku - wykład połączony z warsztatami - Leszek Żyliński

- Ochrona zdrowia pracujących w Polsce - koncepcje poprawy systemu - Paweł Wdówik

- Zarządzanie ryzykiem zawodowym związanym z narażeniem na nanomateriały - Elżbieta Jankowska

- Dofinansowanie przez ZUS działań płatników składek na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowisku pracy - Małgorzata Nietopiel

- Organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładach pracy - Andrzej Dziedzic Organizacja systemu pierwszej pomocy . Podsumowanie prezentacji:

1. W każdym zakładzie pracy powinien być wdrożony zorganizowany system ratowniczy.

2. Pomaga on nie tylko w kwestiach związanych z pierwszą pomocą poszkodowanym, ale również pomocą przy ewakuacji i zagrożeniach pożarowych.

3. Mając sprawnie działający system ratowniczy istnieje duże prawdopodobieństwo szybkiego podjęcia działań ratujących zdrowie i życie pracowników.

4. Pierwsza pomoc wcale nie jest trudna, a w razie wypadku, w sytuacji, gdzie są ofiary, każda sekunda decyduje o życiu poszkodowanego!

5. Najgorsze co można zrobić, to nie zrobić nic! – dlatego… NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!

W listopadowym Ateście tj. 11/2015 dr n. med. mgr. prawa Jacka Siewierę świetnie podsumował organizację systemu pierwszej pomocy w  zakładzie pracy: „Jaki zakres wyszkolenia i wyposażenia byłby właściwy dla prawidłowego przygotowania systemu pierwszej pomocy? Prawidłowy sposób wyposażenia oraz wyszkolenia pracowników w zakresie pierwszej pomocy, gwarantuje, że poszkodowany, któremu można pomóc na terenie zakładu pracy, ani przez chwilę nie zostanie pozbawiony dostępu do właściwie udzielonych działań ratowniczych, do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego.”

Podczas konferencji w warsztatach z pierwszej pomocy prowadzonych przez Andrzeja Dziedzica wzięło udział ponad 100 osób. Dla niektórych uczestników było to nowe doświadczenie. Praktyczne ćwiczenia z szybkiego badania urazowego wg ITLS, profesjonalny sprzęt do nauki pierwszej pomocy (nowoczesne fantomy, zestaw hydrauliczny do uwalniania zakleszczonych poszkodowanych, nosze ewakuacyjne taktyczne) a przy tym symulacje wypadkowe mające na celu przybliżenie akcji ratunkowej i racjonalnego myślenia przy jej udzielaniu. A na zakończenie Konferencji podczas wygłaszanej prezentacji „Organizacji systemu pierwszej pomocy w zakładach pracy” przy kolejnym slajdzie niespodziewanie u jednego z uczestników wystąpiło omdlenie i upadek podczas, którego rozbił szklankę, usta miał zakrwawione. Nastała cisza. Poziom stresu sięgnął zenitu! To była tylko symulacja jaką zafundował prowadzący uczestnikom aby pokazać jak się zachowujemy gdy coś takiego spotka nas obok. Z prezentacji: „Czas, który ratuje życie? Natychmiastowa reakcja wyprzedza wszystkie służby ratownicze o te najcenniejsze pięć minut, które DECYDUJĄ o ŻYCIU!

Składam podziękowania Redakcji miesięcznika ATEST – OCHRONA PRACY za umożliwienie mi szerzenia idei pierwszej pomocy a WSZYSTKIM uczestnikom warsztatów - tak trzymać!!!

ITLS - warsztaty doskonalące z pierwszej pomocy

Organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładach pracy