PS ENERGOTERM dba o bezpieczeństwo pracowników

W 2014 r. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. w Toruniu korzystało z usług Biura D-U BHP Andrzej Dziedzic w realizacji szkoleń specjalistycznych bhp i pierwszej pomocy dla swoich pracowników. Po dwóch latach Spółka ponownie zleciła szkolenia okresowe BHP Andrzejowi Dziedzic. Tym razem do realizacji tego zadania Biuro zaprosiło Janusza Borówkę specjalistę z zakresu azbestu. To efekt współpracy pomiędzy ekspertami ds. BHP certyfikowanymi przez CIOP-PIB.

Prowadzone zajęcia to szkolenia okresowe bhp wzbogacone o dodatkowe, rozbudowane tematy jak: bezpieczeństwo w obszarze budowy, odpowiedzialność osób kierujących pracownikami wynikająca z Kodeksu pracy, Kodeksu karnego i prawa budowlanego popartą doświadczeniem pracy biegłego sądowego, terroryzm, stres, agresja, zmęczenie, pierwsza pomoc dla osób wyznaczonych zgodnie z art. 2091. § 1 pkt 2 lit. a) KP oraz  azbest.

 

Dwa lata temu zadałem pytanie jednemu z członków Zarządu Spółki po co tak mocno rozbudowane szkolenie okresowe bhp: „Inwestujemy w świadomość pracowników a tym samym wyostrzamy przewidywalność potencjalnych zagrożeń. Co w tym szkoleniu ważne? To przełamanie barier psychicznych i zwykłego ludzkiego strachu przed pojęciem czynności udzielenia pierwszej pomocy, która może być decydująca dla życia drugiego człowieka.” I pomimo upływu dwóch lat wypowiedziane słowa nic nie straciły na znaczeniu a ponadto Spółka wprowadziła Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP  certyfikowany przez TÜV  NORD,  który jest zgodny ze standardami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2004.

W imieniu własnym i Firmy Rodzinnej „BORÓWKA” Janusz Borówka z Jędrzejowa pragnę wyrazić podziękowanie Zarządowi Spółki za wybranie po raz kolejny mojego Biura do prowadzenia szkolenia. Postawa Zarządu w podnoszeniu kultury bezpieczeństwa oraz zaangażowanie pracowników w trakcie szkolenia skłania do refleksji, że w naszym kraju są firmy, którym zależy na bezpieczeństwie.