Organizacja systemu pierwszej pomocy w T.C. Dębica S.A.

W każdym zakładzie pracy powinien być wdrożony zorganizowany system ratowniczy. Pomaga on nie tylko w kwestiach związanych z pierwszą pomocą poszkodowanym, ale również pomocą przy ewakuacji i zagrożeniach pożarowych. Mając sprawnie działający system ratowniczy istnieje duże prawdopodobieństwo szybkiego podjęcia działań ratujących zdrowie i życie pracowników. Odpowiednie szkolenia z pierwszej pomocy i ewakuacji pomagają w wyobrażeniu sobie potencjalnego zagrożenia i próby podjęcia odpowiednich działań zmierzających do pomocy poszkodowanym.

Ważnym elementem szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest zastosowanie odpowiedniej formy szkolenia obejmującej ćwiczenia praktyczne, które powinny odbywać się z zastosowaniem wszelkiego rodzaju fantomów oraz uczestników szkolenia, na których wykonuje się różne symulacje. Przy tego typu ćwiczeniach można zmniejszyć działanie stresu, towarzyszącemu w każdej akcji ratowniczej, którego nie da się jednak całkiem wyeliminować. Poza tym, ćwiczenia praktyczne zostają zapamiętane znacznie lepiej niż wiedza teoretyczna. Dzieje się tak poprzez aktywny udział uczestników szkolenia.

T.C. Dębica S.A. wytypowała ponad 80 osób do szkolenia praktycznego z pierwszej pomocy. W ciągu kilku dni pracownicy zostali poddani nietypowemu szkoleniu. Zamieszanie, krzyk, chaos, krew miała przygotować pracowników do ewentualnych działań ratowniczych. Czy spełniliśmy pokładane w nas oczekiwania? O tym mogą wypowiedzieć się wyłącznie uczestnicy szkolenia.

Wszystkich przepraszam za ...Uśmiech ale taka była forma szkolenia!!!