Ćwiczenia ewakuacyjne, pierwszej pomocy i samoobrony w ZSG Brzeźnica na prima aprilis

W Zespole Szkół Gminnych w Brzeźnicy Dyrektor ogłosił alarm przeciwpożarowy i wezwał do natychmiastowego opuszczenia budynku szkoły. Młodzież szkolna oraz pracownicy sprawnie opuścili szkołę ale ze względu na padający deszcz zgromadzili się tuż za drzwiami wejściowymi. Oceniający ćwiczenia Andrzej Dziedzic inspektor ochrony przeciwpożarowej podsumował ewakuację i przedstawił uczestnikom plan ćwiczeń, który może wydarzyć się w niedalekiej przyszłości. Tak zaczęły się ćwiczenia ewakuacyjne połączone z nauką pierwszej pomocy i samoobrony.

„Pamiętajcie – pożarowi towarzyszy ogień, dym, huk są również poszkodowani. Gdybyście coś takiego doświadczyli, bezwzględnie musicie opuścić budynek szkoły i udać się w bezpieczne miejsce. Niezapominajce o swoich koleżankach i kolegach, którzy widząc ogień, dym mogą potrzebować pomocy.”

Nauczyciele oraz młodzież wrócili do zajęć dydaktycznych. Gdy na korytarzu zapanowała cisza, organizatorzy ułożyli fantomy urazowe do ewakuacji, zadymiono korytarz a Dyrektor Szkoły po raz drugi ogłosił alarm. Korytarz spowił gęsty dym. Zadymienie, huk petard, race świetlne i leżący poszkodowani uzmysłowił wszystkim, że pomimo padającego obficie deszczu trzeba ewakuować się w miejsce bezpieczne.

Ewakuacja – to uporządkowany ruch osób do miejsca bezpiecznego w przypadku pożaru lub innego niebezpieczeństwa.

Miejsce bezpieczne – to miejsce, w którym pożar nie zagraża ludziom.

DYM – substancja chemiczna powstała wskutek rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w postaci aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów pożarowych, itp. Gęstość dymu i jego ilość zależy od rodzaju palącego się materiału. Do materiałów  wytwarzających duże ilości dymu należą: guma i gąbka, węgiel i opał w piwnicach, izolacja przewodów elektrycznych, tworzywa sztuczne, płyny łatwopalne. DYM – powoduje kaszel i uczucie duszenia się, utrudnia oddychanie, a zawarte w nim toksyczne gazy mogą działać usypiającą bądź drażniąco na organizm. W zadymieniu człowiek traci orientację i przejawia skłonności do zachowań panicznych. Potęguje on obraz zagrożenia i prowadzi ludzi do krańcowych zachowań.

Działanie przebiegło bardzo sprawnie bez śladów paniki i chaosu i zaczęły się pokazy z pierwszej pomocy i samoobrony. Andrzej Dziedzic ratownik KPP poprowadził pokazy z udzielania pierwszej pomocy a Piotr Dziedzic Instruktor KRAV MAGA z samoobrony. Scenariusz ćwiczeń ewakuacyjno-ratowniczych oraz zajęć edukacyjnych opracowano tak, aby walor edukacyjny dotyczył nie tylko pracowników ZSG ale również każdej z grup wiekowych młodzieży. Najmłodszym przypomniano podstawowe nr alarmowe do służb ratunkowych oraz jakich informacji należy udzielić, jak wykonać pozycję bezpieczną oraz co zrobić gdy zaczepia nas nieznajomy, który np.: wypytuje czy rodzice są w domu lub proponuje aby dzieci poszły z nim. „Pamiętajcie – nie ufajcie nieznajomemu, może to złodziej lub porywacz? Krzycz i wzywaj pomocy!” Starsi ćwiczyli RKO i zapoznali się z AED.

Natomiast zajęcia z samoobrony skupiły się głównie na przedstawieniu młodzieży jak reagować w przypadku agresji skierowanej na nich i jak wykorzystać podstawowe odruchy obronne człowieka. Na twarzach młodzieży było widać zmęczenie  i pot ale także zadowolenie i radość. Rodzice, którzy przybyli po swoje pociechy mogli przyglądać się pokazom i wysłuchać prelekcji.

Czy spełniliśmy pokładane w nas oczekiwania? O tym mogą wypowiedzieć się wyłącznie uczestnicy ćwiczeń i pokazów.

Panu mgr. Mirosławowi Janasowi Dyrektorowi ZSG w Brzeźnicy składam podziękowania za umożliwienie szerzenia idei bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.