SAWO 2016 - Międzynarodowe Targi BHP w Poznaniu

W dniach 26-28 kwietnia 2016 roku w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. To największe targi branży BHP w Europie Środkowo – Wschodniej.

Centralny Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaproponował labirynt ciemności. Pracownicy Instytutu zapraszali do wspólnej zabawy sprawdzającej orientację przestrzenną i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa zdrowia i ochrony pracy. Śmiałkowie, którzy zdecydowali się wkroczyć do labiryntu (wyposażeni w latarkę) musieli odnaleźć pytania i udzielić odpowiedzi na nie a ich poprawność weryfikowali członkowie Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowani przez CIOP-PIB w uruchomionym punkcie konsultacyjnym zaraz po wyjściu z labiryntu. Jednocześnie eksperci Sieci udzielali specjalistycznych porad i konsultacji na tematy zawiązane z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto konsultacje były urozmaicone pokazami w wykonaniu Andrzeja Dziedzica i Mariusza Ogórka:

- praktyczne ćwiczenia uwolnienia poszkodowanego z ogrodzenia z użyciem zestawu HYDRO NOA

- tor  z alko- i narkogoglami oraz badanie trzeźwości na przesiewowym alkomacie,

- RKO niemowlęcia i dorosłego, zadławienia  - ćwiczenia na fantomach.

Sieć ekspertów została powołana przez CIOP–PIB w 2004 r. Podstawowym celem jej działalności jest obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, popularyzacja najnowszych rozwiązań i wiedzy oraz podnoszenie poziomu kultury bezpieczeństwa w Polsce.

Targom towarzyszyły liczne wystąpienia i prelekcje, na których można było wymienić się swoim doświadczeniem z ekspertami.

Czasopismo branżowe bhp "Promotor" obchodziło swoje dwudziestolecie i za swoją dotychczasową działalność otrzymało wyróżnienie Międzynarodowych Targów Poznańskich.


"PROMOTOR" zorganizował również konferencję pt. "BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI",

w której wziął udział Andrzej Dziedzic z prezentacją pt. "Upadek z wysokości, postępowanie, skutki i pierwsza pomoc". W pierwszej części swojego wystąpienia skupił się na upadku z wysokości i postępowaniu służb bhp, techników kryminalistyki, biegłych sądowych oraz inspektorów pracy w trakcie prowadzonych przez nich postępowań/spraw. Zwrócił uwagę jak istotną sprawą jest zbadanie wszelkich okoliczności upadku z wysokości i zabezpieczeniu śladów mogących pomóc w wyjaśnieniu nieszczęśliwego wypadku. Druga część prelekcji poświęcona była udzielaniu pierwszej pomocy osobie po upadku z wysokości. Ponad 350 osób uczestniczyło w Konferencji  co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu tematem bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Prezentacja - upadek z wysokości

A po konferencji był czas na jubileuszowy tort.

Podczas Targów SAWO swoją ofertę zaprezentowały 242 firmy, w tym 81 z zagranicy – łącznie z 23 państw świata.Targi SAWO i organizowane w tym samym czasie Międzynarodowe Tragi Zabezpieczeń SECUREX i Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE odwiedziło blisko 30 tys. profesjonalistów z poszczególnych branż. Na stoiskach zaprezentowano 80 nowości rynkowych, w tym 27 produktów w ramach Klubu Premie. Wręczono 14 Złotych Medal MTP, 5 produktów  oznaczonych tą statuetką otrzymało nagrody GRAND PRIX SAWO przyznane na wniosek Komisji Konkursowej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Pracy i Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego a 2 uhonorowane zostały Medalem Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Ponad tysiąc uczestników zgromadziło 8 konferencji przeznaczonych dla branży bhp i straży pożarnej