Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie organizatorem I konferencji: „ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRAKTYCE”

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP 12 maja 2016 r. zorganizowało I Konferencję Naukową: ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRAKTYCE.

Tematem konferencji było innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ergonomia stanowisk pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie, uwarunkowania prawne środowiska pracy, wypadkowość w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym oraz innowacyjne metody przeciwdziałania, jakość kształcenia w zakresie BHP. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprosił Biuro D-U BHP do udziału w tym wydarzeniu i przeprowadzenia warsztatów z pierwszej pomocy.