Bezpiecznie na wsi. Niebezpieczne atrakcje w wakacje

"Bezpiecznie na wsi. Niebezpieczne atrakcje w wakacje" pod takim hasłem dobiega końca VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań dzieci w otoczeniu pracy rolniczej, poszerzanie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem, m.in. związanym ze żniwami, poruszaniem się po drogach publicznych, upadkami osób.

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, a współorganizatorami są instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich oraz inne podmioty, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.

24.05.2016 r. Barbara Łuszcz Kierownik Placówki Terenowej KRUS Dąbrowa Tarnowska wraz z pracownikiem Łukaszem Pajdo ogłosili wyniki i wręczyli nagrody najlepszym uczestnikom konkursu w ZSP w Luszowicach. Wręczenie nagród poprzedziła prelekcja i pokaz udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu Andrzeja Dziedzica ratownika KPP z Biura Doradczo-Usługowego BHP w Dąbrowie Tarnowskiej. W ćwiczeniach chciały brać udział niemal wszystkie dzieci. W trakcie pokazu zachęcano dzieci by przekazywały zdobyte podczas konkursu praktyki starszym członkom rodzin.

W pokazie udział wzięło 162 uczniów.