„Moda na życie bez uzależnień" w ramach programu „Ogólnopolski Głos Profilaktyki – 2016.”

Moda na życie bez uzależnień, narkotyków, alkoholu, przemocy, to przesłanie Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. Jego celem jest integrowanie obywateli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz spotkanie ludzi pomocnych dla innych, potrafiących wspólnie działać, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami.

1.06.2016 r. o godz. 10:00 happening rozpoczął się przemarszem uczestników spod budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, a następnie w kolumnie pieszej ulicami miasta. Na terenie Publicznego Gimnazjum nr 1 nastąpiła kulminacja wydarzenia, czyli odczytanie odezwy społeczności Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty" (w skrócie: PaT) przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Po odczytaniu odezwy uczestnicy wykonali GEST (realizowany w tym samym czasie i formie na terenie całego kraju) zwany zrywem wolnych serc polegający na uprzednim położeniu prawej dłoni na sercu i wybijaniu przez 60 sekund jego rytmu. Ten gest jest symbolem wolności. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście podkreślili jak ważna jest współpraca wszystkich instytucji na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym jakimi są narkomania, alkoholizm i przemoc.

W trakcie happeningu wystąpiła grupa POZIOM 600 ze Śląska. Repertuar zespołu, na czele którego stoi Piotr Cybułka, stanowią głównie autorskie piosenki – od lirycznych ballad, bluesa, reggae, aż do punk rocka i rock'n'rolla. Kapela jest od wielu lat muzycznym ambasadorem, animatorem i kontynuatorem ogólnopolskich kampanii profilaktycznych „Alkohol kradnie wolność”, „Stop narkomanii”, „Narkotyki – nie wchodzę” czy „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Dla uczestników (a było ich ok. 500) organizatorzy przygotowali pokazy sprzętu policyjnego: laserowego miernika prędkości, analizatora trzeźwości, broni będącej na wyposażeniu dąbrowskich funkcjonariuszy (w tym zakładanie kajdanek, co dla młodych uczestników było nie lada atrakcją), radiowozu tzw. „drogówki” oraz samochodu używanego przez Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne. Odbył się pokaz tresury psa służbowego oraz możliwość  wykonania odcisków palców. W alko- i narkogoglach można było sprawdzić jak zachowuje się ciało po spożyciu alkoholu lub narkotyków pokonując krótki odcinek ustawionego toru. Państwowa Straż Pożarna zaprezentowała wóz bojowy oraz jego wyposażenie.

Przez cały czas trwania happeningu w namiocie policyjnym był prowadzony pokaz z udzielania pierwszej pomocy przez ratownika KPP Andrzeja Dziedzica z Biura D-U BHP, który został zaproszony do promowania zdrowego stylu życia. Uczestnicy happeningu mogli nauczyć się resuscytacji-krążeniowo oddechowej oraz jak używać defibrylatora (AED) a Ci którzy wzięli czynny udział otrzymali płyty DVD z NAPO.

Ponadto w ramach promowania zdrowego stylu życia odbyły się dwa mecze towarzyskie pomiędzy Szkołami Podstawowymi nr 1 i 2 oraz Gimnazjami nr 1 i 2. Wynik w tych zawodach był sprawą drugorzędną – najważniejsza była idea promowania zdrowego stylu życia. Wszyscy uczestnicy rywalizacji sportowej otrzymali medale i pamiątkowe puchary.

Relacja video z happeningu na tarnowska tv.