KONKURS - Edukacja dla bezpieczeństwa Czchów 2016 poziom szkół podstawowych - rozstrzygnięty

W dniu 16.06.2016 r. rozpoczął się kolejny finał konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! na wycieczce szkolnej”, organizowany przez Urząd Miasta i MOKSiR Czchów oraz Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej w ramach działalności sieci ekspertów ds. BHP certyfikowanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.


O godzinie 900 młodzież szkoloną przywitał Andrzej Dziedzic a następnie rozpoczął konkurs i przypomniał jego reguły. Uczniowie ze szkół Gminy Czchów przystąpili do pierwszego etapu egzaminu tj. testu pisemnego dla uczniów zarówno gimnazjum jak i szkół podstawowych. Dla uczniów szkół podstawowych w tym dniu został przeprowadzony drugi etap konkursu, czyli egzamin praktyczny z zakresu podstawowych zagadnień pierwszej pomocy.

W tej części młodzież musiała wykazać się praktycznymi umiejętnościami z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz na zabezpieczeniu urazowej ręki. Gdy ostatni zawodnik z grupy ukończył zadanie, oceniający omawiał błędy oraz demonstrował jak należało wykonać zadania. O ile z pierwszymi dwoma zadaniami nie było większych problemów o tyle trzecie sprawiło trochę zamieszania. Nie zabrakło przy nim jednak wesołych komentarzy uczestników, oceniających i opiekunów. Zadanie polegało na podejściu do poszkodowanego zachowując wszystkie procedury obowiązujące ratownika, dowiedzieć się co się stało i spróbować namówić poszkodowanego aby położył swoją zwisającą, bolącą rękę na kolanie.

Podsumowując można stwierdzić, że uczniowie są dobrze przygotowani zarówno teoretycznie jak i praktycznie. Widać było pracę jaką włożyli nauczyciele i uczniowie w przygotowanie do konkursu, chociaż czasami trema i nerwy dały znać o sobie.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej, który reprezentuje sieć ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Młodzi ratownicy oceniani byli indywidualnie. Punkty zdobyte z testu i z części praktycznej zadecydowały o wyłonieniu zwycięzcy. Każdy uczestnik mógł zdobyć max 90 pkt.

I miejsce – Bartosz Gregorczuk (75,5 pkt) z ZS Tworkowa

II miejsce – Szymon Wiśniowski (71,5 pkt) z ZS Tymowa

III miejsce – Filip Migas (70 pkt) z ZSiP Złota

Punktacja Drużynowa:

ZSiP Tymowa – 196 pkt

ZS Tworkowa – 191,5 pkt

ZSiP Złota – 188 pkt

GRATULUJEMY!