Żelazówka przy drodze krajowej nr 73 areną zmagań kierowców w akcji NIE BÓJ SIĘ RATOWAC ŻYCIA INNYM!

W dniu 23.06.2016 r. w miejscowości Żelazówka na drodze krajowej nr 73 wspólnie z policjantami Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej po raz kolejny przeprowadziliśmy akcję NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!”. Celem akcji jest propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, a przede wszystkim przełamywania bariery strachu przed jej udzieleniem.

W namiocie dąbrowskiej Policji, uczestnicy mieli możliwość skorzystania ze stacjonarnego urządzenia do badania trzeźwości, spróbować swoich sił na torze w alko i narkogoglach, symulujących efekt bycia pod wpływem alkoholu, zaznajomić się z laserowym miernikiem prędkości. W czasie kiedy rodzice uczestniczyli w instruktażu dzieci będące pasażerami miały możliwość spędzić czas na kolorowaniu podobizn policjantów i radiowozów. Otrzymały również od policjantów  elementy odblaskowe.

Natomiast w namiocie Biura D-U BHP udzielano instruktażu z pierwszej pomocy obejmującego: resuscytację krążeniowo-oddechową dorosłego, dziecka oraz niemowlęcia. Powiat dąbrowski uczestniczy w projekcie „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie”, który został zgłoszony do dofinansowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Projekt jest niezwykle cenną inicjatywą dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego. Zakłada zakup 7 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED, które będą zamontowane na zewnątrz budynków wszystkich urzędów gmin powiatu dąbrowskiego (w miejscach ogólnodostępnych i często uczęszczanych). Integralną część zadania stanowi przeprowadzenie łącznie ponad 90 bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi AED oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy w każdej gminie. Każdy z nas może paść ofiarą nagłego zatrzymania krążenia. Dotyczy to tak samo dzieci, młodzieży, osób w wieku średnim, osób starszych, jak i sportowców. Wczesna defibrylacja jest jedną z najważniejszych czynności zwiększających przeżycie poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia. Z każdą minutą szansa na odratowanie poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia zmniejsza się o 7-10%. Bardzo ważne jest, by defibrylacja mogła być zastosowana przez świadków zdarzenia jeszcze przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Dlatego tym razem instruktaże z pierwszej pomocy w trakcie akcji  dotyczyły w przeważającej mierze zaznajomieniu uczestników z AED jak i praktycznym jego użyciu.

W trakcie akcji mieszkańcy powiatu dąbrowskiego mogli oddać swój głos na ww. projekt (oddano ich 25).

W ciągu 3 godzin akcji zatrzymano blisko 40 pojazdów. W większości przypadków powodem kontroli były drobne wykroczenia popełnione przez kierujących. Kierowcy, po pouczeniu otrzymywali propozycję zamiany bloczka mandatowego na udział w krótkim instruktażu udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali wskazówek przyznając, że wiedza i umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle cenna.

Na podstawie ankiet wypełnionych przez kierujących otrzymano następujące odpowiedzi:

-  35 osób w przeszłości uczestniczyło w szkoleniu z pierwszej pomocy (z czego 27 w ostatnich 10 latach),

-  38 osoby potrafi udzielić pierwszej pomocy

-  37 osób nie potrafi zastosować w praktyce AED,

- 35 osób woli sprawdzić tętno niż ostrożnie potrząsnąć za ramiona poszkodowanego w celu sprawdzenia jego przytomności.

Łącznie w instruktażu wzięło udział ponad 54 osoby (kierujący pojazdami i ich pasażerowie, jak i przygodne osoby zainteresowane tym, co dzieje się na parkingu).

Kierowcy otrzymali materiały CIOP-PIB promujące bezpieczną pracę, oraz przygotowane przez Biuro D-U BHP ulotki dotyczące zasad pierwszej pomocy oraz skutków stosowania wszelkich używek, linijki z nadrukiem pierwszej pomocy.

Współorganizatorami tej imprezy byli: Policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Biuro Doradczo-Usługowe BHP z Dąbrowy Tarnowskiej, którego właścicielem jest Andrzej Dziedzic – członek sieci ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.