Chcesz nauczyć się pierwszej pomocy – przyjdź i ćwicz

Pod tym tytułem w dniu 4 września w godz. od 10.00 do 14.00 po raz drugi zostało zorganizowane przedsięwzięcie w ramach akcji „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” na terenie parkingu Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji oraz Biura Doradczo-Usługowego BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej udział w akcji wzięli inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy Krakowie, którzy udzielali porad prawnych w ramach II edycji kampanii „Szlakiem pierwszej pracy.”

O godz. 10-tej brama parkingu KPP została otwarta i plac był do dyspozycji tych, którzy chcieli skorzystać z porad prawnych z zakresu prawa pracy, ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy.


Porad prawnych udzielali nadinspektor pracy: Ryszard Iwaniec oraz specjalista Paweł Wieczorek z OIP Kraków. Z zakresu prawa ruchu drogowego: kom. Jarosław Kmieć, asp. Michał Białkowski oraz st. sierż. Marcin Chmura a z pierwszej pomocy - ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy Andrzej i Piotr Dziedzic.

Dla odwiedzających namiot PIP, przygotowano ciekawe informatory i poradniki z zakresu prawa pracy. Oprócz merytorycznych porad i materiałów, czekały również  pamiątkowe gadżety „Szlakiem Pierwszej Pracy”: piłeczki antystresowe, koszulki, czapeczki, opaski. Inspektorzy odpowiadali na pytania związane z podejmowaniem zatrudnienia w kraju i za granicą oraz obecnych zmian w prawie pracy.


W namiocie KPP można było uzyskać informacje z zakresu ruchu drogowego, zbadać zawartość w wydychanym powietrzu na alkometrze AWAT oraz na przesiewowym alkomacie, zapoznać się z laserowym miernikiem prędkości, przejść tor w alkogoglach symulujących efekt bycia w stanie nietrzeźwości. Od Policjantów uczestnicy otrzymali broszury dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy w rodzinie a najmłodsi kamizelki oraz inne elementy odblaskowe.


W namiocie Biura D-U BHP natomiast, można było wziąć udział w instruktażach z pierwszej pomocy tj. praktycznych ćwiczeniach na fantomach dorosłego, dziecka i niemowlęcia oraz zapoznać się z automatycznym defibrylatorem (AED).

Obok namiotu Biura D-U BHP dla chętnych ustawiono symulator pożarowy gdzie przy pomocy gaśnic uczestnicy mogli nauczyć się gasić ogień mając do dyspozycji 6 litrową gaśnicę wodną mając na uwadze, że na wyposażeniu samochodu osobowego są gaśnice jednokilogramowe (1 dm3 środka gaśniczego).


Podczas całej akcji parking Komendy odwiedziło 128 osób. Ankieta/test dotycząca standardów pierwszej pomocy wypełniona została przez 62 osoby i na jej podstawie możemy stwierdzić (porównując poprzednie takie akcje), że coraz lepiej są one znane wśród uczestników ruchu drogowego. Wyniki prezentują się następująco:

- 55 osób w przeszłości uczestniczyło w szkoleniu z pierwszej pomocy (z czego 46 w ostatnich 10 latach),

- 59 osób potrafi udzielić pierwszej pomocy,

- 49 osób nie potrafi zastosować w praktyce AED,

- 56 osób woli sprawdzić tętno niż ostrożnie potrząsnąć za ramiona poszkodowanego w celu sprawdzenia jego przytomności.

Te dwie ostatnie statystyki świadczą o tym, że prowadzone szkolenia z pierwszej pomocy pomijają standardy Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) dotyczące prawidłowego sprawdzania przytomności oraz użycia AED.

Na zakończenie pokazów ratowniczych uczestnicy mali i dorośli otrzymali drobne gadżety od Biura D-U BHP: materiały edukacyjne promujące bezpieczną pracę Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie; czasopism: Atest Ochrona Pracy, Promotor oraz ulotki dotyczące zasad pierwszej pomocy oraz skutków stosowania wszelkich używek, odblaski na rękę, ustniki do wentylacji zastępczej, linijki z nadrukiem pierwszej pomocy, smycze i opaski KRAV MAGA i inne (w tym DVD dla najmłodszych pasażerów) oraz poradnik „Podstawowe zasady bezpiecznej służby funkcjonariusza Policji” autorstwa Andrzeja Dziedzica.

Frekwencja mile zaskoczyła organizatorów.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Dąbrowy Tarnowskiej, którzy z własnej woli odwiedzili parking Komendy i poświęcili swój cenny czas i czynnie wzięli udział w wydarzeniu a kierowcom życzymy "szerokości!". Mamy nadzieję, że uzyskane porady oraz udział w instruktażach z pierwszej pomocy przyniosą wymierny efekt.

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

Atest - wydarzenia 09/2016

Promotor -  http://promotor.elamed.pl/material[32550]