Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. z Warszawy i pierwsza pomoc

Wydawnictwo SIGMA-NOT sp. z o.o. z Warszawy w Instytucie Tele - i Radiotechnicznym zorganizowała dla swoich pracowników  szkolenie z pierwszej pomocy. W ramach współpracy pomiędzy Biurem D-U BHP a redakcją ATEST-Ochrona Pracy odbyły się „Warsztaty z pierwszej pomocy”. Podczas zajęć 9.12.2016 r. pracownicy zmierzyli się z różnymi sytuacjami mogącymi wydarzyć się w pracy. Uczyli się jak na nie reagować, jakie czynności ratowana życia i zdrowia mogą podjąć.