IV Dąbrowskie Spotkania Kliniczne „Stany nagłe w codziennej pracy lekarzy praktyków” zapraszamy

W dniach 7-8 kwietnia 2017 r. po raz czwarty odbędą się Dąbrowskie Spotkania Kliniczne. Temat konferencji to: „Stany nagłe w codziennej pracy lekarzy praktyków”. Do konferencji jako partner i organizator został zaproszony Andrzej Dziedzic właściciel Biura Doradczo-Usługowego BHP, który dla mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej zorganizuje w pierwszym dniu Spotkań pokazy z pierwszej pomocy.

W trakcie tego dnia Biuro D-U BHP i Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadzi akcję profilaktyczną na dąbrowskich drogach „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!", której celem jest propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, a przede wszystkim przełamywania bariery strachu przed jej udzieleniem. Następnie ok. południa przeniesiemy się do hali sportowej gdzie prowadzone będą zajęcia z pierwszej pomocy dotyczące: oceny sytuacji i poszkodowanych, postępowania na miejscu wypadku i udzielania pierwszej pomocy, podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (RKO: dorosłego, dziecka, niemowlęcia oraz AED czyli automatyczna defibrylacja zewnętrzna), postępowania w zaburzeniach przytomności. Uczestnicy pokazów będą mogli ćwiczyć na profesjonalnych fantomach. Podsumowanie zmagań piątkowych odbędzie się w drugim dniu konferencji gdzie zostanie przedstawiona znajomość udzielania pierwszej pomocy z akcji przez kierujących pojazdami oraz uczestników biorących udział w zajęciach z pierwszej pomocy. W programie drugiego dnia przewidziano omówienie tematów związanych z leczeniem stanów nagłych w anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii, pulmonologii, endokrynologii, chirurgii i urologii, chemioterapii, neurologii oraz w medycynie ratunkowej.

Więcej informacji na:

Dąbrowskie Spotkania Kliniczne

Zaproszenie Program Miejsce Zgłoszenie