BHP przy obsłudze sprzętu AGD i innych urządzeń w WTZ

W dniu 14.02.2017 r. wychowankowie Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczyli w seminarium  pt. „BHP przy obsłudze sprzętu AGD i innych urządzeń w WTZ". Celem seminarium było zapoznanie uczestników WTZ z zasadami bezpiecznego użytkowania urządzeń, takich jak: mikser, maszyna wielofunkcyjna, frytkownica, żelazko, krajalnica, kuchenka mikrofalowa,  wiertarka, szlifierka, strugarka itp.

Podczas zajęć  wyjaśniono zebranym, w jaki sposób bezpiecznie używać sprzęt AGD i inny, aby nie wyrządzić sobie ani innym krzywdy oraz jak należy o niego dbać. Uczestnicy zostali poinformowani o tym, jak zachować się podczas ewentualnej awarii sprzętu oraz w przypadku, gdy podczas jego użytkowania wystąpi zagrożenie porażenia prądem.  Przypomniano również, jakie służby należy powiadomić w razie wypadku.

 

Podczas prelekcji uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań, na które otrzymywali odpowiedź na przykładach z postępowań powypadkowych, które prowadził prelegent. Na zakończenie wszyscy uczestnicy oraz wychowawcy otrzymali film DVD NAPO oraz imienne zaświadczenia o uczestnictwie w seminarium.