IV Dąbrowskie Spotkania Kliniczne „Stany nagłe w codziennej pracy lekarzy praktyków” - już za nami

Od kilku lat w Dąbrowie Tarnowskiej organizowane są naukowe konferencje medyczne – Dąbrowskie Spotkania Kliniczne. W dniach 7-8 kwietnia br. IV Dąbrowskie Spotkania Kliniczne poświęcone były w całości problematyce szeroko pojętych „stanów nagłych” w przestrzeni publicznej. Celem tegorocznej konferencji było zawiązanie współpracy oraz wymiana wiedzy pomiędzy lekarzami różnych specjalności praktykujących w ambulatoriach, przychodniach, szpitalach, ośrodkach ratownictwa oraz osób pracujących w szkołach i poradniach z wybitnymi pracownikami naukowymi i klinicznymi wiodących ośrodków akademickich w Polsce.

Pierwszy dzień 4. DSK poświęcony był pokazom i warsztatom praktycznym z zakresu pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacji zaistnienia stanu nagłego, pogorszenia zdrowia w przestrzeni publicznej, przy wypadkach komunikacyjnych lub w pracy. Dzień ten został zorganizowany przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP we współpracy z Komendą Powiatową Policji i Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz ratownikami z Pogotowia Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej dąbrowskiego szpitala.

Symulacja wypadku obok stacji CPN ORLEN

7.04.2017 godzinie 8.30 przejeżdżający w samochodzie osobowym uczestnicy ruchu drogowego zauważyli na poboczu auto, a przed nim leżącego poszkodowanego. W aucie był kierowca, który dawał oznaki życia, a leżący na poboczu poszkodowany po sprawdzeniu podstawowych parametrów życia był nieprzytomny i nie oddychał. Zostały wezwane służby ratunkowe. Pierwsi na miejscu wypadku zjawili się funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego  Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z tut. KPP, którzy wg standardowych procedur przystąpili do zabezpieczenia miejsca wypadku, kierowania ruchem jak również udzielania pierwszej pomocy. Osoby, które zatrzymały się jako pierwsze przy wypadku podjęli  resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO wykonana przez nich trwała nieustannie do przyjazdu Pogotowia Ratunkowego z ZOZ Dąbrowa Tarnowska). Został podpięty automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED). AED za pomocą poleceń głosowych i wizualnych zarządziło jedną defibrylację, a następnie sukcesywnie monitorowało stan poszkodowanego podczas wykonywania RKO przez uczestników ruchu drogowego.

W tym czasie policjanci z RRD WPiRD założyli kołnierz ortopedyczny poszkodowanemu kierowcy uwięzionemu w aucie, a następnie cały czas stabilizowali kręgosłup szyjny rozmawiając z nim dokonując tzw. wsparcia psychologicznego.

Na miejsce wypadku przyjechała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza (JRG). Dowódca JRG skontaktował się z funkcjonariuszem Policji od którego przyjął meldunek o poszkodowanych. Następnie podszedł do wykonujących RKO i zapytał czy potrzebują pomocy.

W tym czasie PSP zabezpieczało miejsce zdarzenia. Widząc, że ratownicy wykonują prawidłowo czynności ratunkowe dowódca JRG skupił się na wyciągnięciu uwięzionego kierowcy z auta. Wykorzystano zestaw hydrauliczny w celu uwolnienia nóg kierowcy czyli zapewnienie dostępu do osoby poszkodowanej tj. to wycięcie drzwi aby umożliwić ewakuację kierowcy w bezpieczne miejsce przy pomocy deski ortopedycznej.

W trakcie działań JRG na miejscu wypadku pojawiłą się karetka dąbrowskiego Pogotowia Ratunkowego. Czynności podjęte przez ratowników medycznych były następujące: kontakt z dowódca JRG w celu zebrania wywiadu o poszkodowanych i ustaleniu priorytetów ratunkowych; powiadomienie CPR o potrzebie zadysponowania dodatkowej karetki.

Wiadomości otrzymane od dowódcy JRG ukierunkowały działania ratowników medycznych na pomoc potrąconemu poszkodowanemu, ponieważ wystąpiło u niego nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). Po przejęciu poszkodowanego od osób wykonujących RKO podjęto dalszą resuscytację oraz niezbędne interwencje medyczne. Po uzyskaniu zadowalających parametrów życiowych  (przytomność i oddech) ratownik medyczny przystąpił do szybkiego badania urazowego polegającego na rozpoznaniu przyczyn mogących w krótkim czasie doprowadzić do zagrożenia życia. Po przebadaniu głowy został założony kołnierz ortopedyczny. Następnie stwierdzono: uraz miednicy, otwarte złamanie podudzia wraz z raną dłoni. Biorąc pod uwagę mechanizm zdarzenia i zdiagnozowane obrażenia ratownik medyczny podjął decyzję, że stan poszkodowanego jest krytyczny i kwalifikuje go do kategorii „załaduj i jedź”. Ratownicy wraz z osobami prowadzącymi pierwszą pomoc dokonali transportu poszkodowanego na sztywnych noszach do karetki, a następnie do Szpitala.


Akcja "NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!"

Akcja "NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!" ma na celu sprawdzenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród kierowców zatrzymanych podczas rutynowej kontroli drogowej. Jest to jedna z form przełamywania barier ratowniczych wśród kierujących pojazdami. Celem akcji jest pokazanie, że przy podstawowej znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy nie należy obawiać się podejmowania – tak istotnych na drodze – działań ratujących życie czy zdrowie oraz problemów związanych z brakiem odpowiedniego przeszkolenia, inaczej mówiąc, uświadomienie kierowców o tym, jak niewiele potrzeba, żeby pomóc drugiej osobie oraz pokazanie, że pierwsza pomoc nie jest trudna. Adresatem działań są kierowcy zatrzymani do kontroli drogowej w związku z popełnieniem wykroczenia oraz wszyscy uczestnicy ruchu zainteresowani tą tematyką (pasażerowie). Kierowcy, jak i pasażerowie, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w krótkim instruktażu najpierw byli pytani w jaki sposób przystąpiliby do udzielania pierwszej pomocy. Była to doskonała okazja do odświeżenia wiedzy teoretycznej, niejednokrotnie przestarzałej i przećwiczenia RKO na fantomach, a także do zapoznania się z AED. Ratownicy uczyli poprawnych czynności przy RKO jak i odpowiadali na pytania z zakresu pierwszej pomocy.

Na podstawie ankiet wypełnionych przez zatrzymanych kierowców (36) ustalono, że:

30 osób w przeszłości uczestniczyło w szkoleniu z pierwszej pomocy (z czego 24 w ostatnich 10 latach);

32 osoby potrafiły udzielić pierwszej pomocy,

18 osób wiedziało, jak poprawnie sprawdzić czy osoba jest przytomna;

28 ankietowanych znało poprawny stosunek liczby uciśnięć klatki piersiowej do liczby wdmuchnięć powietrza przy wykonywaniu RKO u dorosłej osoby,

4 osoby umiały obsługiwać AED.

Ilość osób, które uczestniczyły w akcji: 83.

Od południa w Hali Sportowej im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej dąbrowscy Ratownicy wraz z Biurem Doradczo-Usługowym BHP prowadzili praktyczne szkolenia RKO. Ćwiczenia były tak zorganizowane i dostosowane do danych grup, że każdy czy to z wykształceniem medycznym czy też innym mógł poszerzyć swoją wiedzę na temat pierwszej pomocy. Zajęcia praktyczne obejmowały następujące zagadnienia: co robić w razie wypadku?, bezpieczeństwo własne, wzywanie pomocy, pozycja bezpieczna, manewr Hemlicha, RKO niemowlęcia, RKO dziecko, RKO dorosły, użycie AED (ćwiczenia na fantomach).

Ilość osób, które uczestniczyły w zajęciach praktycznych: 243.


W I dniu Konferencji udział wzięli:

Funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, strażacy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ratownicy Pogotowia Ratunkowego z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

oraz koordynator a zarazem współorganizator IV Dąbrowskich Spotkań Klinicznych, Andrzej Dziedzic właściciel Biura Doradczo-Usługowego BHP z Dąbrowy Tarnowskiej.

 

W programie drugiego dnia 4. DSK omówiono tematy związane z leczeniem stanów nagłych w anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii, pulmonologii, endokrynologii, chirurgii i urologii, chemoterapii, neurologii oraz medycynie ratunkowej. Swoje wykłady wygłosili wybitni polscy kliniści: Prof. dr hab. Jan Chmura, Prof. dr hab. n. med. Antoni Czupryna, Prof. nzw. UPH dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak, Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk, Dr hab. n. med. Sebastian Grosicki, Dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik, Dr n. med. Anna Helon, Dr n. med. Andrzej Machnik, Dr n. med. Daniel Rzeźnik.


mgr Andrzej Dziedzic: "Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wśród kierowców"

Obecnie nie zwraca się zbyt dużej uwagi na zajęcia z pierwszej pomocy w szkołach jak i na kursach prawa jazdy i są to zajęcia głównie teoretyczne. Szkoleniowcy nie przywiązują wagi do przekazywanych treści, często traktując je jako smutny obowiązek. Słabo zachęcają osoby biorące udział w kursie do tematu, nie angażują się w zajęcia oraz omawiają zagadnienia związane z pomocą poszkodowanym bardzo oszczędnie, wręcz zniechęcając uczestników poprzez wyolbrzymianie skutków cywilnoprawnych za błędne jej użycie. Pierwsza pomoc to zbyt rozległy temat, aby móc traktować go pobieżnie. W każdym wypadku przy pracy czy też drogowym liczą się sekundy i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy stanie się coś złego, ilu będzie poszkodowanych i czy to nie my znajdziemy się w takiej sytuacji. Skłania to do zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Podsumowanie działań edukacyjnych z 7.04.2017 r.


Prof. nzw. UPH dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski: "System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce - zasady współpracy"

Właściwa współpraca to również skuteczna komunikacja: w zespole, pomiędzy zespołami i dyspozytorem medycznym oraz innymi jednostkami systemu, a także stosowanie terminologii rozumianej przez wszystkich w ten sam sposób. Współpraca to także wspólne ćwiczenia, podczas których ich uczestnicy doskonalą swoje umiejętności, komunikację, wykorzystanie procedur i co najważniejsze wyciągają konstruktywne wnioski.

Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek: "Problemy etyczno-prawne transplantacji narządów z punktu widzenia lekarza oddziału intensywnej terapii"

Dla wielu nieuleczalnie chorych, transplantacja jest jedyną forma przedłużenia życia. Pomimo ciągłego rozwoju medycyny transplantacyjnej liczba wykonanych przeszczepów nie zaspokaja potrzeb oczekujących pacjentów. W modelu dual advocacy (DA) lekarz podejmujący rozmowę buduje kontakt z rodziną, określając siebie jako adwokata zarówno interesów zmarłego, jak i interesów chorych będących potencjalnymi biorcami narządów.

Dr n. med. Andrzej Machnik: "Migotanie przedsionków - postępowanie wg aktualnych wytycznych"

Podstawową rolę w kompleksowej opiece powinien odgrywać pacjent, gdyż uświadomiony (co do istoty schorzenia i związanych z nim zagrożeń) chory wykaże się większą chęcią w realizacji zaleceń lekarskich.


Dr n. med. Anna Helon: "Udar mózgu - jak działać aby zdążyć z optymalnym leczeniem?"

Konieczne jest podjęcie szybkich działań od wystąpienia udaru, na które składają się kolejno: odpowiednia reakcja na objawy przez samych chorych lub otoczenie, natychmiastowe wezwanie odpowiednich służb ratownictwa medycznego, priorytetowy transport chorego do najbliższego szpitala, optymalnie do oddziału udarowego. Czas od przyjazdu chorego do szpitala do rozpoczęcia leczenia nie powinien być dłuższy niż 45 min.


Prof. dr hab. Jan Chmura: "Reakcje organizmu w warunkach ekstremalnych u osób powyżej 50 roku życia"

Kilkukrotny wzrost stężenia tropiny podczas biegu maratońskiego dynamicznie wraca do wartości spoczynkowej i nie odzwierciedla nieodwracalnej martwicy komórek serca. Wysiłek maratoński u osób powyżej 50 roku życia na skutek narastającego zmęczenia wywołał upośledzenie funkcji ośrodkowego układu nerwowego, wyrazem czego jest pogorszenie sprawności psychomotorycznej. Trzykrotny wzrost adrenaliny i noradrenaliny wskazujący na dużą aktywność układu współczulno-adrenergicznego, nie wywołał optymalnej aktywacji ośrodkowego układu nerwowego.


4. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne /dzień pierwszy/ - fotoreportaż B. Sosin

kraków.tvp.pl

tarnowska.tv

4.DSK - Podsumowanie pierwszego dnia

4.DSK - Podsumowanie drugiego dnia

tarnów.gość.pl

Film