"Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa!"

"Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa!" pod takim hasłem dobiega końca VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań dzieci w otoczeniu pracy rolniczej, poszerzanie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem, m.in. związanym ze żniwami, poruszaniem się po drogach publicznych, upadkami osób.

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, a współorganizatorami są instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich oraz inne podmioty, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.

30.05.2017 r. Barbara Łuszcz Kierownik Placówki Terenowej KRUS Dąbrowa Tarnowska ogłosiła wyniki i wręczyła nagrody najlepszym uczestnikom konkursu w Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce. Rozstrzygnięcie konkursu poprzedziła prelekcja Łukasza Pajdo KRUS O/Dąbrowa Tarnowska na temat zagrożeń czyhających na dzieci przy stosowaniu środków chemicznych w gospodarstwie rolnym tym samym zachęcając ich do wzięcia udziału w tym konkursie. Po wręczeniu nagród uczniom, którzy wykonali prace plastyczne odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy wykonany przez Andrzeja Dziedzica ratownika KPP z Biura Doradczo-Usługowego BHP. Kiedy występuję omdlenie, jak w takiej sytuacji postępować, zareagować gdy widzimy nieznajomego na terenie szkoły, wzywanie pomocy i służb ratunkowych, resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz użycie AED to tematy, które towarzyszyły krótkiej prelekcji i ćwiczeniom. W trakcie pokazu zachęcano dzieci by przekazywały zdobytą podczas konkursu wiedzę starszym członkom rodzin. Każdy, kto wziął udział w praktycznych ćwiczeniach otrzymał film na DVD "NAPO".

W pokazie udział wzięło ponad 60 uczniów wraz z nauczycielami.