Ćwiczenia ewakuacyjne w ZOZ

W dniu 25.07.2017 r. przeprowadzono kolejne ćwiczenia ewakuacyjno-szkoleniowe w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. W ćwiczeniach brały udział jednostki PSP w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z OSP z Zalipia a także pracownicy techniczni ZOZ Dąbrowa Tarnowska.

Założenia ćwiczeń: pracownicy Kuchni Szpitalnej zlokalizowali dym/pożar w piwnicy w części magazynów żywnościowych. Z trzema osobami utracono kontakt.

Ok. godziny 10-tej korytarz piwnic spowił gęsty dym. Kierownik Kuchni powiadomił PSP i ogłoszono alarm. Ewakuowano personel kuchni. Pod budynki ZOZ podjechały wozy bojowe PSP oraz OSP. Po przyjęciu meldunku o lokalizacji pożaru od Kierownika Kuchni, strażacy rozpoczęli akcję ratowniczo-ewakuacyjną. Pożar został opanowany, odnaleziono zaginione osoby, którym strażacy udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podczas ćwiczeń uruchomiono hydranty zewnętrzne w celu sprawdzenia ich wydajności.

Takie ćwiczenia i ich sprawny przebieg pokazują jak ważna jest współpraca różnych służb ratowniczych. Organizatorem a także koordynatorem ćwiczeń ewakuacyjnych był Andrzej Dziedzic.