5. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne - Wybrane choroby cywilizacyjne w codziennej pracy lekarzy praktyków – postępy w diagnostyce i leczeniu

Zapraszamy Państwa na dwudniową konferencję naukową, która odbędzie się 13 i 14 kwietnia 2018 r. w Dąbrowie Tarnowskiej pt. „Wybrane choroby cywilizacyjne w codziennej pracy lekarzy praktyków – postępy w diagnostyce i leczeniu” w ramach „5. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych.

 

W dniach 13-14 kwietnia 2018 roku w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się kolejna medyczna konferencja naukowa „5. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne”. Organizatorem tego wydarzenia, które wpisało się w kalendarz spotkań środowiska medycznego jest „Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego”. Coroczne, kwietniowe spotkania naukowe w Dąbrowie Tarnowskiej są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami dla lekarzy praktyków i klinicystów, jak również szerokiego grona osób nie związanych na co dzień bezpośrednio z medycyną. Dwudniowa formuła, naszej konferencji, łącząca praktykę z teorią okazała się bardzo dobrym rozwiązaniem, cenionym zarówno przez naszych wykładowców jak i słuchaczy.

 

Program 5. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych zaplanowany będzie na dwa dni. Pierwszy dzień będzie poświęcony pokazom i warsztatom praktycznym z zakresu pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacji zaistnienia stanu nagłego pogorszenia zdrowia w przestrzeni publicznej, przy wypadkach komunikacyjnych oraz szeroko rozumianemu bezpieczeństwu i higienie pracy, które poprowadzi Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic.

W programie drugiego dnia 5. DSK przewidziano omówienie tematów związanych z problemem chorób cywilizacyjnych w codziennej pracy lekarzy praktyków jak również postępów w ich diagnostyce i leczeniu.

Na konferencję zapraszają: