Symulacja wypadku ul. Rynek w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach 5. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych

13.04.2018 r. o godzinie 9.15 przechodzący Rynkiem w Dąbrowie Tarnowskiej zauważyli auto, a przed nim leżącego poszkodowanego. W aucie był kierowca, który dawał oznaki życia, a leżący przed autem poszkodowany po sprawdzeniu podstawowych parametrów życia był nieprzytomny i nie oddychał. Zostały wezwane służby ratunkowe.

 

 

Z Urzędu Miejskiego został przyniesiony i użyty defibrylator. Powiat dąbrowski uczestniczył w projekcie „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie”, który został zgłoszony do dofinansowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Projekt był niezwykle cenną inicjatywą dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego gdyż dzięki niemu zakupiono 7 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED, które są zamontowane na zewnątrz budynków wszystkich urzędów gmin powiatu dąbrowskiego (w miejscach ogólnodostępnych i często uczęszczanych). Integralną część zadania stanowi przeprowadzenie łącznie ponad 90 bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi AED oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy w każdej gminie.  AED za pomocą poleceń głosowych i wizualnych zarządziło dwie defibrylacje, a następnie sukcesywnie monitorowało stan poszkodowanego podczas wykonywania RKO.

Pierwsi na miejscu wypadku zjawili się funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z tut. KPP, którzy włączyli się w udzielanie pierwszej pomocy. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa przez świadków wypadku oraz policjantów trwała nieustannie do przyjazdu Pogotowia Ratunkowego z ZOZ Dąbrowa Tarnowska. W tym czasie policjanci z RRD WPiRD założyli poszkodowanemu opatrunek a następnie cały czas stabilizowali kręgosłup szyjny rozmawiając z nim dokonując tzw. wsparcia psychologicznego.

Na miejsce wypadku przyjechała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza (JRG). Dowódca JRG skoordynował działania ratownicze. JRG zabezpieczało miejsce zdarzenia. Widząc, że ratownicy wykonują prawidłowo czynności ratunkowe dowódca JRG skupił się na wyciągnięciu uwięzionego kierowcy z auta. Wykorzystano zestaw hydrauliczny w celu uwolnienia nóg kierowcy czyli zapewnienie dostępu do osoby poszkodowanej tj. wycięcie drzwi aby umożliwić ewakuację kierowcy w bezpieczne miejsce przy pomocy deski ortopedycznej.

W trakcie działań JRG na miejscu wypadku pojawiła się karetka dąbrowskiego Pogotowia Ratunkowego. Czynności podjęte przez ratowników medycznych były następujące: kontakt z dowódca JRG w celu zebrania wywiadu o poszkodowanych i ustaleniu priorytetów ratunkowych.

Wiadomości otrzymane od dowódcy JRG ukierunkowały działania ratowników medycznych na pomoc potrąconemu poszkodowanemu, ponieważ wystąpiło u niego nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). Po przejęciu poszkodowanego od osób wykonujących RKO podjęto dalszą resuscytację oraz niezbędne interwencje medyczne. Została poproszona osoba postronna o pomoc w podtrzymaniu kroplówki. Po uzyskaniu zadowalających parametrów życiowych  (przytomność i oddech) ratownik medyczny biorąc pod uwagę mechanizm zdarzenia i zdiagnozowane obrażenia podjął decyzję, że stan poszkodowanego jest krytyczny i kwalifikuje go do kategorii „załaduj i jedź”. Ratownicy wraz z osobami prowadzącymi pierwszą pomoc dokonali transportu poszkodowanego na sztywnych noszach do karetki, a następnie do Szpitala.

W trakcie tych działań pojawił się trzeci poszkodowany. To był pasażer z auta, który spowodował wypadek. W wyniku szoku opuścił on auto, schował się a następnie niespodziewanie podszedł do strażaków pytając się co się stało. Wszyscy byli zaskoczeni gdyż ów poszkodowany miał zakrwawioną rękę i wystąpiło u niego omdlenie. Jeden ze strażaków pochwycił opadającego mężczyznę i ułożył obok. Razem z policjantem i świadkiem wypadku oraz osobą postronną przystąpili do udzielani mu pierwszej pomoc.

To był scenariusz kolejnej akcji „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM", którą przeprowadzili policjanci dąbrowskiej „drogówki" wraz z Biurem Doradczo-Usługowym BHP w Dąbrowie Tarnowskiej, którego właścicielem jest Andrzej Dziedzic - członek sieci ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Celem akcji było propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, a przede wszystkim przełamywania oporu przed jej udzieleniem.

Burmistrz Miasta Dąbrowa Tarnowska Pan Krzysztof Kaczmarski oraz Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach podziękowali wszystkim chętnym, którzy chcieli wziąć udział w akcji a także w pełni zaangażowanym ratownikom medycznym i lekarzom, którzy przekazali tak cenną wiedzę dotyczącą ratowania ludzkiego życia.

Zdarzenie wypadkowe dla zgromadzonych uczestników komentował ratownik medyczny Robert Żurawski.

Pokaz ratownictwa obserwowało ok. 200 mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej i okolic w tym uczniowie szkół tarnowskich.

W

Następnie wszyscy zostali zaproszeni na Halę Sportową im. Agaty Mróz na praktyczne ćwiczenia z pierwszej pomocy.

Ćwiczących na hali odwiedził prof. Jan Chmura z wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, który zrealizował sportowy cel swojego życia - mając 67 lat, przebiegł przynajmniej jeden maraton na wszystkich siedmiu kontynentach i zdobył Koronę Maratonów Ziemi.

W ćwiczeniach z pierwszej pomocy wzięło udział ok. 200 osób w tym sam Burmistrz Miasta Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, który z powodzeniem zaliczył test praktyczny z RKO.

Wszystkim biorącym udział: Policjantom z KPP, Strażakom z PSP oraz Ratownikom Medycznym z Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Tarnowskiej bardzo dziękuję za zaangażowanie i pokazanie oraz uświadomienie mieszkańcom przez taką akcję, że udzielanie pomocy pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia wypadkowego jest BEZCENNE!!!

Fotoreportaż z ćwiczeń - Bogdan Sosin

 

14 kwietnia 2018 – II dzień konferencji
Dąbrowa Tarnowska, ul. B. Joselewicza 6 – Ośrodek Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 14.04.2018 r. odbyła się 5. Naukowa Konferencja Medyczna – V Dąbrowskie Spotkania Kliniczne – „Wybrane choroby cywilizacyjne w codziennej pracy lekarzy praktyków – postępy w diagnostyce i leczeniu”.

Program konferencji i wykładowcy:

9.00 – 9.50 Otwarcie konferencji i wystąpienia zaproszonych gości

9.50 – 11.30 Sesja I

9.50 – 10.15 Epigenetyczne uwarunkowania chorób cywilizacyjnych – Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska   Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) prowadzi od wielu lat badania potwierdzając Epigenetyczne uwarunkowania chorób cywilizacyjnych. Potwierdzając również rolę długotrwałego, patologicznego stresu oraz traumy w powstawaniu i przekazywaniu, drogą epigenetyki, najcięższych z nich – Generalnie zaczyna się od przewlekłego stresu – tłumaczyła prelegentka, która dowodziła, że jednak nie rodzimy się jako czysta tablica – niezapisana. – Okazało się, że nie jest czysta, bo dziedziczymy geny po rodzicach. Kiedy mama jest w ciąży i przeżywa jakieś traumy, te sytuacje mają dalekosiężny wpływ na dziecko. My dziedziczymy traumę, emocję i bardzo wiele chorób przebytych przez naszych przodków. Mamy dziedziczenie pozagenetyczne. (…) Różne czynniki działają na przyszłą matkę i ojca i wywierają wpływ na nich i na potomstwo. Zmiany środowiskowe pełnią też kluczową rolę.

10.15 – 10.40 Aktualne problemy jakości powietrza w Polsce – Prof. dr hab. Marian Mazur – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Aktualne problemy jakości powietrza w Polsce przybliżył prof. dr hab. inż. Marian Mazur (AGH w Krakowie). Wykładowca dowodził, że w Polsce nie ma smogu, w powszechnym rozumieniu tegoż zjawiska. Np. w Krakowie, pomimo wyeliminowania kilkunastu tysięcy palenisk węglowych, nie uzyskano istotnej poprawy jakości powietrza. Wykładowca zaproponował całościowe spojrzenie na problem zanieczyszczenia powietrza (w zasadzie – zapylenia), powodowany indywidualnym ogrzewaniem budynków, ale równocześnie ruchem pojazdów (motoryzacja), emisją wtórną zanieczyszczeń (szkodliwe substancje, które wtórnie wytwarzają się w atmosferze) itp. Ponadto należy się skupić na głębokim ograniczeniu emisji pyłów – pochodnych ruchu pojazdów (ścieranie nawierzchni drogi, opon oraz klocków hamulcowych; spalanie paliw w silnikach; wtórna emisja pyłu zdeponowanego na drodze itp.). Rozwiązanie tego problemu jest w zasięgu ręki – chodzi o intensywne usuwanie pyłów z jezdni, czyli po prostu sprzątanie ulic.

10.40 – 11.05 Przewlekła obturacyjna choroba płuc – Prof. dr hab. n. med.   Andrzej Fal – Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

11.05 – 11.30 Nadciśnienie tętnicze w świetle nowych badań klinicznych i wytycznych – Prof. dr hab. n. med. Tomasz Guzik – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

12.05 – 13.45 Sesja II

12.05 – 12.30 Leki p/cukrzycowe a powikłania sercowo-naczyniowe w cukrzycy T.2 – Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

12.30 – 12.55 Otyłość – Prof. dr hab. Jan Chmura – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Jan Chmura (AWF w Wrocław) – znakomity prelegent i badacz (oraz równie znakomity biegacz, który swoją przygodę z maratonem rozpoczął jako 63-latek) – przedstawił wpływ aktywności fizycznej na stan zdrowia współczesnego człowieka. Na wstępie profesor przytoczył słowa Hipokratesa, który wiele wieków wstecz stwierdził to, co teraz potwierdzają badania naukowe: „Gdybyśmy mogli przypisać każdemu z osobna odpowiednią dlań porcję pożywienia i ćwiczeń cielesnych, ani za dużo, ani za mało byłaby to najbezpieczniejsza recepta na zachowanie zdrowia”. Wśród czynników, które sprzyjają zachowaniu dobrego zdrowia, profesor Jan Chmura wymienił: unikanie stresu, zdrowe odżywianie, ruch, hartowanie organizmu itd. O zdrowiu naszym i naszej rodziny decydujemy sami – przekonywał prelegent – Nasz organizm ma nieprawdopodobne możliwości, niezależnie od wieku. Nieprawdopodobne są zdolności adaptacyjne serca. Ponad 4 tys. litrów krwi przepompowuje serce podczas maratonu. Systematyczne stosowanie ćwiczeń z umiarkowaną intensywnością wzmacnia system immunologiczny. Są bardzo pożądane w zapobieganiu i leczeniu wielu chorób przewlekłych, w tym: choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego krwi i chorób metabolicznych. Wpływa także na utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi, na obniżenie poziomu lęku i głębokości obniżenia stanów depresyjnych. Regularnie podejmowany wysiłek fizyczny powoduje wiele fizjologicznych zmian adaptacyjnych w organizmie człowieka, które dotyczą wszystkich układów i narządów.

12.55 – 13.20 Refluks żołądkowo – przełykowy – Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska – Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

13.20 – 13.45 Złamanie osteoporotyczne – epidemiologia i następstwa – Prof. dr hab. n. med. Edward Franek – Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Dyskusja 15 min

Lunch

14.45 – 16.00 Sesja III

14.45 – 15.10 Gdy statyna to za mało – Prof. dr hab. n. med. Beata   Kapłon – Wożakowska – I Klinika Kardiologii i Elektroterapii ŚCK w Kielcach

15.10 – 15.35 Biologia i psychopatologia starzenia się człowieka – Prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński – Kierownik Katedry Psychologii Zdrowia i Klinicznej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński (kierownik Katedry Psychologii Zdrowia i Klinicznej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi) wyjaśnił, że ludzkie ciało składa się z 30 bilionów komórek przedstawiających dwieście typów. Z tego trzy typy uważane są za, w zasadzie, nieśmiertelne komórki, które mogą się dzielić w nieskończoność: komórki prekursorowe komórek rozrodczych, macierzyste i nowotworowe. Profesor obrazowo wyjaśnił, na czym polega niezwykła żywotność tych trzech typów, i zarazem, co przekłada się na tak trudną terapię nowotworów. Zbawienny wpływ na zdrowie i życie człowieka ma zaś aktywność fizyczna i ruch. Wystarczy 10 tys. kroków dziennie (pięć kilometrów), by – jak dowodził profesor – wydłużyć łańcuchy telomerów (działa jak tabletka antydepresyjna!). Dwa – trzy razy w tygodniu powinno się również uprawiać jakiś sport wytrzymałościowy lub siłowy.

15.35 – 16.00 – Postępy w diagnostyce obrazowej – Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki – Centralny Szpital Kliniczny MSW i A w Warszawie


Organizatorem 5DSK jest Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego przy współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Starostwem Powiatowym, dąbrowskim kołem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Biurem Doradczo – Usługowym BHP Andrzeja Dziedzica. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i Naukowego konferencji jest Prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela.