Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie organizatorem III konferencji: „ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRAKTYCE”

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP 15 maja 2018 r. zorganizowało III Konferencję Naukową: ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRAKTYCE.

Tematem konferencji były prelekcje wygłoszone nt. innowacyjności rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pracy, ergonomii stanowisk pracy w tym uwarunkowania prawne środowiska pracy, bezpieczeństwa i higiena pracy w rolnictwie, wypadkowość w rolnictwie.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprosił Andrzeja Dziedzica z Biura D-U BHP do udziału w tym wydarzeniu i wygłoszenia prelekcji pt.: Ergonomia a wypadki w pozyskiwaniu drewna w opinii biegłego sądowego a po zakończeniu konferencji do przeprowadzenia warsztatów z pierwszej pomocy.