Polityka prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych. 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w związku z czym pragniemy poinformować, że jako Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic jest administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.


 1. 1.Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Zazamcze 24. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefoniczną tel. 603 93 93 15.

 1. 2.Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zamówienia lub realizacji usług oferowanych przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic.

 1. 3.Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany w świetle obowiązującego prawa, m.in. przetwarzanie w celach statystycznych, kontrolnych (oświatowych), rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

W celach informacyjnych Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

 1. 4.Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach informacyjnych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych.

 1. 5.Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży jest niezbędne do świadczenia tych usług. Dane przetwarzane w związku z usługą:

- wydanie skierowania do lekarza MP na badania profilaktyczne (uzyskanie zdolności do pracy /imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, miejsce pracy, stanowisko/ - Kodeks Pracy);

- odebranie zgłoszenia o wypadku przy pracy w drodze do i z pracy (prowadzenie postępowania powypadkowego: wysłuchanie poszkodowanego, odebranie informacji od świadka wypadku, dokumenty przekazane przez poszkodowanego w tym dokumentacja medyczna /imię i nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia, PESEL, nr dowodu osobistego, nr telefonu, adres zamieszkania, miejsce pracy, stanowisko, dokumentacja medyczna/- Kodeks Pracy, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania);

- dokumentacja związana z chorobą zawodową przez pracownika (dokumentowanie podejrzeń choroby zawodowej, charakterystyka stanowiska pracy, rejestry, wysłuchania /imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, miejsce pracy, stanowisko, jednostka chorobowa/ - załączniki nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób);

- dokumentacja związana z prowadzeniem szkoleń bhp i innych (rejestry, dzienniki /imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, stanowisko/ - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych);

- faktura (wystawienie faktury za usługę /nazwa firmy, NIP, e-mail, nr telefonu);

- i inne wymagane prawem.

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją zlecenia jak wymieniono wyżej. Twoje dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych.

W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona.

 1. 6.Podmioty, do których będą przekazywane Twoje dane osobowe

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom rentowym oraz ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego lub ubezpieczeniowego).

 1. 7.Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 1. 8.Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W przypadku danych, które są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) masz prawo:

 • do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać e-maila na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.