Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO

Świętokrzyski  Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN wspólnie z Targami Kielce zaprosili Biuro D-U BHP do czynnego udziału w Międzynarodowych Targach Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO.

W pierwszym dniu Targów tj. 7.06.2018 r. odbyło się seminarium dedykowane pracodawcom poświęcone Bezpieczeństwu i Higienie Pracy. Seminarium prowadzili Janusz Borówka oraz Andrzej Dziedzic – reprezentujący Sieć Ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Janusz Borówka swoje wystąpienie poświęcił zdrowiu  w szeroko rozumianym bezpieczeństwie i higienie pracy a Andrzej Dziedzic wygłosił prelekcje pt.: "Odpowiedzialność pracodawcy za bhp w opinii biegłego sądowego."

Ponadto przy stoisku informacyjnym ŚZPP Lewiatan obaj eksperci udzielali konsultacji w zakresie BHP i ochrony pracy.