Dyplom Uznania od MINISTER Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Andrzeja Dziedzica

2 października o godzinie 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmu odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 65-lecia służby BHP oraz 25-lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

 

Podczas obchodów 65-lecia BHP dyskutowano o nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa pracy i narzędziach, jakie mogą wspierać pracodawców i pracowników. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Rady Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Urzędu Dozoru Technicznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej oraz Związków Zawodowych.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe oraz medale okolicznościowe dla osób zasłużonych w służbie BHP i działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Andrzej Dziedzic został wyróżniony DYPLOMEM UZNANIA za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kształtowania bezpiecznych warunków pracy przez MINISTER Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską.