VII Konferencja CZYNNIK LUDZKI A KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

Celem konferencji jest budowanie wyższego poziomu bezpieczeństwa w polskich zakładach pracy i ciągłe podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za BHP. Konferencja tworzy pole wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk i pozwala na spotkanie się w jednym miejscu przedstawicieli największych spółek, co umożliwia ciągłe podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także wspiera prewencję wypadkową.

KGHM Polska Miedź (gospodarz) oraz PROMOTOR (organizator),  zaprosili Andrzeja Dziedzica do czynnego udziału w Konferencji i wygłoszenia prelekcji pt. "Wypadek przy pracy – odpowiedzialność pracodawcy (Koordynator ds. BHP) w opinii biegłego sądowego z zakresu BHP"