Warsztaty dla Ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniach 12-13 lutego 2019 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczy w warszawie odbyły się warsztaty dla Ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”.

Poruszane tematy:

- Osoba z niepełnosprawnością w pracy – możliwości, trudności i dostosowanie środowiska pracy.

- Dostosowanie środowiska pracy w zakresie akustyki i sygnalizacji dźwiękowej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

- Przystosowanie architektoniczne obiektów i pomieszczeń pracy do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.