REALIZUJEMY SZKOLENIA z PIERWSZEJ POMOCY dla pracowników OŚWIATY

29 listopada 2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy dotyczące przeprowadzania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach. Nowe przepisy mówią, że każda osoba pracująca w szkole musi przejść szkolenie z pierwszej pomocy do 1 marca 2019 r., czyli są to osoby pracujące np. w administracji placówki oświatowej, osoby dbające o porządek w szkole, czy osoby wydające dzieciom posiłki.

 

Celem wprowadzenia obowiązkowych szkoleń z pierwszej pomocy jest jak najszybsze wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu dziecka w razie wypadku przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. Według prawa szkolenia z pierwsze pomocy nie mają terminu ważności i wystarczy ukończyć je raz. Jednakże z praktycznego punktu widzenia lepszym podejściem jest powtarzanie szkolenia, by nauczyciele nie zapomnieli wiedzy, którą przekazano im na szkoleniu. Europejska Rada Resuscytacji zaleca, by powtarzać naukę pierwszej pomocy nie rzadziej niż co 5 lat. Dzięki temu wiedza nauczycieli dotycząca tego zagadnienia pozostanie aktualna i nie odejdzie w niepamięć. Obowiązek skierowania pracowników na szkolenie spoczywa na dyrektorze szkoły. Koszt szkolenia pokrywa placówka.

Podstawa prawna: § 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.