Oddział ZUS w Tarnowie zaprasza na cyk szkoleń w ramach akcji: "Tydzień przedsiębiorcy"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie zaprasza w dniach 23 – 27 września 2019 r. do udziału w ogólnopolskiej akcji “Tydzień przedsiębiorcy”. To cykliczne przedsięwzięcie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, którzy chcą się dowiedzieć więcej o obowiązujących przepisach. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będą kampanie: “Zatrudniam legalnie” oraz “Masz wybór”.

Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje związane z zadaniami realizowanymi przez ZUS oraz inne urzędy, organy i organizacje odgrywające istotną rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Prelegenci, poruszą takie zagadnienia jak:

- rola i obowiązki płatnika składek, uprawnienia do kontroli zwolnień lekarskich,

- alternatywne zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i konsekwencje opłacania niższych składek,

- udogodnienia dla przedsiębiorców m.in. e-akta,

- delegowanie pracowników do pracy za granicę,

- zasady gromadzenia środków i ich wypłaty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych,

- prawo do świadczeń emerytalno- rentowych oraz świadczeń przedemerytalnych dla przedsiębiorcy.


Do akcji został zaproszony Andrzej Dziedzic biegły wpisany na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie, który wygłosił prelekcję: "Wypadek przy pracy - odpowiedzialność pracodawcy w opinii biegłego sądowego z zakresu BHP".